Skeittiramppi aikaisintaan 2022

0

Skeittaamista harrastavat paimiolaiset nuoret ovat kovasti kyselleet uutta skeittiramppia, sen jälkeen kun entinen jouduttiin purkamaan sen huonokuntoisuuden ja myös alueelle suunnitellun rakentamisen vuoksi. Näyttää siltä, että ramppia ei ole luvassa ainakaan ensi vuonna, aikaisintaan seuraavana, eikä sekään ole likikään varmaa.
Paimion Vihreiden, Kristillisdemokraattien, Kokoomuksen, Keskustan, Perussuomalaisten, Vasemmistoliiton ja Sosialidemokraattien valtuustoryhmät jättivät kesäkuun kokouksessa yhteisen valtuustoaloitteen, että skeittiramppi huomioidaan vuoden 2021 talousarviossa. Aloitetta perusteltiin sillä, että nuorille lupailtiin korvaavaa paikkaa Jokipuistoon, mutta määrärahat ovat puuttuneet. Aloitteessa sanotaan, että “Haluamme antaa nuorille mahdollisuuden järkevään tekemiseen ja liikkumiseen sekä uskon siihen, että annetut lupaukset pidetään”.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa kuitenkin katsottiin, että skeittiramppi ei sisälly olemassa olevaan investointiohjelmaan ja että kaupunginhallituksen antaman talousarvion laadintaohjeen mukaan uusia investointeja ei vuodelle 2021 voi esittää, ellei joistakin muista investoinneista karsita.
Kaupungin investointiesityksen kokonaisuudesta päättää tekninen lautakunta. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt ehdottaa tekniselle lautakunnalle 50 000 euron investointimäärärahan varaamista skeittirampin rakentamiseksi vuoden 2022 investointisuunnitelmaan.