Valtio patistaa luopumaan öljylämmityksestä

0
Uudella avustuksella halutaan päätä eroon 10 000 omakotitalon öljypolttimesta.

PAIMIO, SAUVO, KAARINA

Valtion uusi, jopa 4 000 euron avustus lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen on saanut suomalaiset liikkeelle. Haku alkoi syyskuun alussa ja runsaassa viikossa kotitalouksilta tuli yli tuhat hakemusta.

Ympäristöministeriö on varannut lähes 30 miljoonan euron potin, jolla tavoitellaan noin 10 000 pientalon öljylämmityksen vaihtamista kestävimpiin ratkaisuihin. Avustuksilla käynnistyvien lämmitysjärjestelmäremonttien uskotaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä noin 56 kilotonnia vuodessa. Remonttien työllisyysvaikutukseksi arvioidaan lähes 1 500 henkilötyövuotta.

Avustusten myöntämisen koko maahan hoitaa Pirkanmaan ELY-keskus. Tukea myönnetään 4 000 euroa, kun omakoti- tai paritalon öljylämmitysjärjestelmä vaihdetaan kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma–vesilämpöpumppuun. Muihin lämmitysmuotoihin avustusta saa 2 500 euroa. Fossiilisia polttoaineita kuten esimerkiksi maakaasua tai turvetta käyttäviin järjestelmiin tukea ei myönnetä.

Päätös kannattaa hakea etukäteen


Avustusta voi hakea takautuvasti 1.6.2020 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Päätöstä kannattaa kuitenkin hakea jo ennen muutostöiden aloittamista.

Yksikönpäällikkö Ari Nygrén Pirkanmaan ELY-keskuksesta kehottaa olemaan yhteydessä omaan kuntaan ennen avustuksen hakemista. Sieltä saa tiedot esimerkiksi maalämpöä varten tarvittavista luvista.

– Avustushakemukseen tulee myös liittää suunnitelma öljylämmitysjärjestelmän purkamisesta ja uuden toteuttamisesta. Suunnitelmaksi käy urakoitsijan tekemä tarjous, jossa on eritelty työvaiheet.

Tähän mennessä 4 000 euroa tukea hakeneilla kustannusarviot lämmitysjärjestelmän vaihtamisesta ovat olleet 7 000–28 000 euron välillä. Pienempien 2 500 euron avustusta hakeneiden kustannusarviot ovat olleet 2 600–5 500 euroa.

ARA tukee energiatehokkuuden parantamista


Myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustusta lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen. ARAn avustuksen tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta. Avustusta myönnetään vain, jos rakennuksen energiatehokkuutta kuvaava E-luku alenee riittävästi.

ARAn avustuksen määrä on 4 000 tai 6 000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään puolet hyväksyttävistä kustannuksista. Yli 4 000 euron avustuksen voi saada ainoastaan silloin, jos korjaus tehdään lähes 0-energiatasolle. Avustuksia voi hakea omakoti-, rivi- ja kerrostaloihin.

ARAn avustuksiin on varattu 100 miljoonaa euroa. Tälle vuodelle on varattu 20 miljoonaa euroa ja kahdelle seuraavalle vuodelle 40 miljoonaa euroa kummallekin.

Samaan toimenpiteeseen ei voi saada sekä ARAn että Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämää avustusta.