PÄÄKIRJOITUS Jokaisella Kuntsarilla noin 14 000 lukijaa

0

Kunnallislehden jokaisella ilmestyvällä numerolla on keskimäärin 14 000 lukijaa. Tämä käy ilmi Kansallisen Mediatutkimuksen KMT 2020 tuoreista tuloksista. Viikottainen lukijamäärä nousee peräti 18 000 lukijaan, eli näin moni on lukenut vähintään toisen ilmestyneen lehden, siis joko printtinä tai diginä.

Kunnallislehden lukijamäärät mitattiin kansallisessa KMT 2020 tutkimuksessa nyt ensimmäistä kertaa. Virallisten levikintarkastusten menettäessä merkitystään tämä luku kertoo luotettavasti ja vertailukelpoisesti siitä, miten luettu ja tunnettu toimija kukin lehti on. Paikallislehdestä se kertoo erityisesti sen, miten seurattu lehti on omalla alueellaan.

Painettujen lehtien tilaaminen on kaikkialla maassa laskussa, mutta meillä onneksi loivassa. Nämä nyt tutkitut lukijamäärät kertovat siitä, että lehteä kuitenkin seurataan tavalla tai toisella, esimerkiksi työmaalla tai vaikka lounaspaikassa. Paikallinen meille tuttu ilmiö on myös se, että lehteä tilataan ja sitä luetaan perhepiirissä ja naapuruston kesken yhteisesti.

KMT-tutkimus kertoo meille myös lukijakunnan ikärakenteesta, tulotasosta ja talouksien koosta. Paikallislehtien lukijaprofiili on pääsääntöisesti tasapainoinen, se näkyy KMT-tutkimuksesta nimenomaan tämän seudun paikallislehtien tuloksissa. Lehden suurin lukijakunta on iältään yli 44-vuotiaita, mutta myös nuoremman polven lukijakunta on merkittävä. Lehteä kulutetaan perheissä, joissa sitä seuraavat myös nuoret ja lapset. Sisältöön, joka heitä palvelisi vieläkin paremmin, täytyy kuitenkin panostaa vielä enemmän.

Markkinoinnin kannalta KMT-tutkimus kertoo, että Kuntsari on paikallisesti hyvin tavoittava ilmoituskanava. 90 prosenttia lukijoista ilmoittaa olevansa kotitaloudessaan päivittäistavaraostosten päättäjä. Kuntsarin lukijat ovat myös ostovoimaista väkeä. 58 prosentilla talouden tulot asettuvat joko 35 000-85 000 euron tai tätä suurempaan vuosituloluokkaan.

Tutkittu lukijamäärä tällä Peimarin seudulla on vaikuttava ja meitä lehdentekijöitä kannustava. Tilatun sanomalehden sisältö tehdään journalistisin perustein, totuutta ja tasapainoa vaalien. Lukijapalautetta, vinkkejä – kaikenlaista palautetta kaipaamme aina, että menemme eteenpäin. Mielipiteiden kirjo kuuluu sananvapauteen ja sitä on vaalittava.

Kiitämme lämpimästi teitä kaikkia lukijoita ja tilaajia! Tältä pohjalta on hienoa lähteä tekemään Kunnallislehden 105. vuosikertaa.

Taina Tukia