Ensin Keskitalo ja kevytväylä, sitten uimahalli ja loput kouluhankkeet

0
Paimion uimahallin peruskorjaukseen arvioidaan kuluvan lähivuosina rahaa yhteensä 2,65 miljoonaa euroa.

PAIMIO

Paimion teknisessä toimessa on valmisteltu esitys talousarvion investointiosaksi vuodelle 2021. Samalla on laadittu esitys investointisuunnitelmaksi vuosille 2022–2025. Valmistelutyön pohjana on ollut Paimion kaupungin nykyinen investointiohjelma.

Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki on lautakunnan kanssa yhtä mieltä ensi vuoden ja sitä seuraavien suunnitelmavuosien investointitarpeista ja -aikatauluista

Näyttää vahvasti siltä, että ensi vuoden mittavimpia investointeja Paimiossa ovat Paimiontien kevytväylä ja kansanopistolle aikaisemmin kuuluneiden Keskitalon ja Jukolan muutos- ja korjaustyöt. Lisäksi on tarkoitus toteuttaa nuorisotalon mopotalli ja aloitella varovasti uimahallin peruskorjaushanketta.

Vistalta Tammisiltaan johtavan kevytväylän kustannukset ovat sekä Paimion kaupungin että valtion osalta 470 000 euroa.

Puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen kohdalla on tarkoitus toteuttaa ensi vuonna Saaren pallokentän pohjatyöt, joihin arvioidaan kuluvan rahaa 170 000 euroa.

Kaupunginhallitus ja -valtuusto voivat halutessaan poiketa teknisen lautakunnan ja kaupunginjohtajan investointiesityksestä.

Uintihaluja lienee

jatkossakinKoulurakentamisen viimeisten vaiheiden lisäksi Paimion lähivuosien talonrakentamisessa on vain yksi miljoonaluokan investointikohde: uimahallin peruskorjaus. Siihen arvioidaan kuluvan lähivuosina rahaa yhteensä 2 650 000 euroa. Valtionosuutta on mahdollista anoa, mutta sen saamisesta ei ole varmuutta.

Tällä tietoa valtionosuuksilla olisi mahdollista kattaa noin 30 prosenttia hankkeen rakentamiskustannuksista. Paimion kaupungin oma kustannusosuus on siis parhaimmillaankin kahden miljoonan euron luokkaa.

Uimahalli katsottaneen yhtä kaikki niin tärkeäksi kaikenikäisten liikunta- ja virkistyskohteeksi, ettei sen kohdalla ole varaa tinkiä. Eikä liiemmälti edes viivytellä.

Teknisen toimen ja kaupunginjohtajan esityksessä Paimion uimahallille on merkitty ensi vuodelle mainitut 150 000 euroa ja kahdelle seuraavalle vuodelle kummallekin 1,25 miljoonaa euroa.

Näillä näkymin Paimion isot investoinnit jakautuvat lähivuosille melko tasaisesti, minkä seurauksena vuotuiset investointikustannukset jäävät varsin maltilliselle tasolle.

Koulurakentaminen

päätökseen 2025?Kuluva vuosi on ollut välivuosi Paimion mittavassa koulurakentamis-projektissa, mutta ensi vuonna alkaa näillä näkymin taas tapahtua.

Vuorossa on seuraavaksi Vistan koulun peruskorjauksen viides vaihe: kansanopiston alapuolella sijaitsevien Keskitalon ja Jukolan muutostyöt esiopetuksen ja iltapäivätoiminnan käyttöön. Hankkeelle on kaavailtu ensi vuodelle 800 000 euron suuruinen rahoitus.

Paimion koulurakentamis-rumba alkoi runsaat kymmenen vuotta sitten uuden lukion toteuttamisella Fortumin entisiin tiloihin. Loppusuora häämöttää jo, mutta vielä ovat edessä Vistan koulun peruskorjauksen kuudes ja seitsemäs vaihe. Ennen niihin ryhtymistä pidettäneen kuitenkin kahden vuoden mittainen hengähdystauko.

Tällä hetkellä kuudes vaihe – niin sanotun kakkossalin saneeraaminen – on ajoitettu vuodelle 2024. Kunnostamisen hinnaksi on arvioitu 1,65 miljoonaa euroa.

Seitsemäs ja viimeinen vaihe on Puukoulu, jonka kunnostustöihin on kirjattu runsaat miljoona euroa vuodelle 2025.

Lähivuosien investointien toteuttamisaikataulut – ja mahdollisesti summatkin – saattavat vielä muuttua. Lopulliset suuntaviivat määrittävät kaupunginhallitus ja -valtuusto talousarviotyönsä yhteydessä.

Paimion teknisen lautakunnan käydessä pari viikkoa sitten keskustelua lähivuosien investoinneista esitti Timo Mäkelä (kok.) teknisen johtajan päätösehdotuksesta poiketen, että ensi vuoden investointiesityksestä leikataan pois peräti 930 000 euroa.

Yhtenä perusteluna rajulle karsintaesitykselleen Mäkelä nosti esille paitsi kaupungin huolestuttavan velkaantumistilanteen myös Paimion taloudenpitoa kartoittaneen Perlacon-konsulttitoimiston johtopäätökset. Mäkelä katsoo konsultoinnin antaneen Paimiolle ”selvän viestin vapaaehtoisten toimien karsinnasta”.

Mäkelän ehdottama investointien karsintalista on seuraava:

Nuorisotalon mopotalli pois, 120 000 euroa. Paimion kevyen liikenteen väylä pois, 470 000 euroa. Jalankulun ja pyöräilyn edistämiseen esitetty 100 000 pois. Jokipuiston skeittialue pois, 70 000 euroa. Saaren pallokentän pohjatyöt pois, 170 000 euroa.

Mäkelän esitystä ei kuitenkaan kannatettu.

Mäkelä jätti kokouspöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.