Kärryteistä autobaanoiksi

0

Paimion liikenteellinen sijainti on kautta aikojen ollut ihanteellinen. Vesiliikenteen aikoina sijainti rannikon tuntumassa loi hyvät yhteydet ulkomaailmaan. Yksi vanhimpia, ellei vanhin maalikenneväylämme, Kuninkaan tieksikin sanottu Suuri rantatie kulki pitäjän keskustan kautta. Saatiinpa Paimiossa 89 vuoden ajan, vuosina 1899-1988 nauttia rautatieliikenteenkin suomista eduista. Ne tosin kireämpien juna-aikatauluvaatimusten myötä poistuivat.

Aika ajoi vanhan kärrytien uraan syntyneen Kuninkaantien ohi niin, että 1932 aloitettiin uuden ajanmukaisen, Turun ja Helsingin välisen maantieyhteyden suunnitelmallinen rakentaminen. Väliin tulleet sotavuodet pitkittivät hanketta niin, että koko mitaltaan tie saatiin läpiajettavaan kuntoon vuoden 1952 olympialaisiin mennessä. Valtatiehen kuulunut Paimion Hiidenalan silta valmistui loppuvuodeksi 1951, silta korvasi Hiidenalan lautan, joka lakkautettiin 1952. Kokonaisuudessaan Turun -Helsingin pikatieksikin sanottu yhteys sai kestopäällysteen 1950-luvun puoliväliin mennessä. Hiidenalan silta uusittiin 1999.

Paimion keskustaajama Vista jäi nyt uudesta valtatiestä sivuun useita kilometrejä ja keskustan liikenneyhteydet olivat, kuten 1960-luvun puolivälissä uutisoitiin: ikivanhojen kärryteiden ( ja hiekkateiden) varassa.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö hyväksyi 12.11.1966 tiesuunnitelman jonka mukaisesti Paimion keskustan liikenneyhteydet uudistettiin. Vistan taajaman kohdan pääväylä, eli Vistantie päällystettiin öljysoralla 1960. Vuosina 1966 -67 Vista oli myllerryksessä, kun koko Vistantie rakennettiin kokonaan uudenlaiseksi. Avo-ojat täytettiin, rakennettiin jälkakäytävät, keskustan ässänväärä lähes poistui ja tien profiilia parannettiin.

Samaan aikaan, 1967 alkoi nykyisen Paimiontien ja Pakurlan sillan rakentaminen, sekä Nauristien alkupään uudelleen rakentaminen. Paimiontien ja Pakurlan sillan avaamisesta tuleekin kuluvana syksynä, 12.11. 20 kuluneeksi tasan 50 vuotta. Tosin Paimiontie joutuu lähivuosina jälleen tietyömaaksi Pakurlan sillan uusimisen, kevytväylän ja Kravinkujan risteyksen kiertoliittymän rakentamisen myötä. Paimiontien valmistuttua aloitettiin vaiheittain Vistan ohikulkutien, eli Kaaritien rakentaminen, Kaaritie valmistui kokonaan 1996. Rinnan näitten liikennehankkeiden kanssa otettiin Vistan liikennevalot käyttöön 18.11.1994.

Paimion keskustan yhteyksiä ovat parantaneet lisäksi Kalevantien alkupään uudelleen rakentaminen Preitilään asti, vuodesta 1998 tien nimenä on ollut Alvar Aallon tie.Tie avattiin 1984 ja tiehen liittyvä rautatien ylikulku rakennettiin 1993-94. Kesällä 1990 alkaneen moottoritien rakentamisen ohessa valmistui 1991 nykyinen Kravinkuja, joka tavallaan on jatkeena 1972 valmistuneelle Kemiöntielle.

Tulevaisuus näyttää, vähentääkö laukka-askelin etenevä digitalisaatio ihmisten liikkumisen tarvetta niin, että suoranaista liikenteen uudisrakentamista ei Paimion seudulla enää tarvita, vain olemassa olevien yhteyksien päivittämistä ja taajaman kasvun edellyttämää kaavateiden rakentamista.

Arimo Lähdeniitty