Kesäasukkaat kovasti tyytyväisiä Sauvoon

0
Sauvon kunnanhallituksen alaisen mökkiläistoimikunnan viime kesänä teettämässä kyselyssä tiedustellaan kesäasukkailta muun muassa vapaa-ajanviettoon liittyviä toiveita.

SAUVO/ Taina Tukia, Perttu Hemminki

Syntyjään sauvolaisen Pekka Vesolan vanhemmat hankkivat vuonna 1948 mökin läheltä Sarapistoa. Vuonna 2002 hän ja Raija -puoliso hankkivat oman mökin Korsniemestä. Perheen pääkaupunkiseudulle keskittyneiden työ- ja asuinvuosien aikana mökillä vietettiin paljon aikaa. Kun eläkevuodet koittivat, pariskunta hankki vakituisen asunnon tyttären perheen läheltä Naantalista ja mökkeily sai sijaa arjessa yhä enemmän.

Nyt omalla talviasuttavalla mökillä asutaan käytännössä koko ajan. Vesola on vuosien kuluessa laajentanut ja remontoinut mökkiä niin, että asumismukavuus on kuin omakotitalossa. Kirjat ovat Naantalissa, mutta kaupunkiasunnolla käydään lähinnä vain päiväseltään.

– Hyvää täällä Sauvossa ovat meidänkin mielestä kauppapalvelut, apteekki, posti, rautakauppa. Kaikkia näitä käytetään paljon. Kirjasto vanhassa meijerissä on hieno, listaa Sauvon mökkiläistoimikunnassa itsekin aktiivisesti toimiva Pekka ja kertoo, että isä aikanaan työskenteli meijerin palveluksessa.

Satunnaisesti tarvitut lääkäripalvelutkin ovat järjestyneet Sauvossa tähän asti sujuvasti.

– Kyselyssä esiin noussut mökkitalkkaripalvelu ja myös siivouspalveluiden järjestäminen ovat tosiaan sellaisia palveluja, joita pitää kehittää ja joiden osalta toivottavasti edetään toteutumisen suuntaan, arvioi Vesola.

Neljän tähden mökkipaikkakunta

Sauvossa viime kesänä tehdyn kyselyn perusteella Sauvo on neljän tähden mökkipaikkakunta. Paikkakunnan kesämökkiläisille suunnatussa kyselyssä Sauvo sai yleisarvosanakseen 4.05 / 5,00 tähteä. Vastauksia saatiin 130 mökkiläiseltä.

Vastaajien luonnehdinnoissa korostuivat Sauvon rauha, merellisyys ja hyvä sijainti. Lisäbonuksena noteerattiin ystävällinen palvelu ja sen luoma positiivinen ja leppoisa tunnelma.

– Luonto, meri, rauha, kyläkauppa, mukavat ihmiset ja mukava elämänmeno.

– Nopeat yhteydet Turkuun ja muualle. Hyvät palvelut ja vaihteleva maasto.

Uusina palveluina kaivattiin eniten kesätapahtumia, suoramyyntitiloja, Alkon myymälää ja keskustakahvilaa.

Voisi asua myös ympärivuotisesti

Mökkiläisille suunnatun kyselyn tavoitteena oli kartoittaa vapaa-ajan asukkaiden toiveita ja tarpeita sekä kerätä vapaa-ajan asukkaiden yhteystietoja myöhempää tiedottamista varten.

Samalla haluttiin rohkaista kesämökkiläisiä siirtymään ympärivuotiseen asumiseen Sauvossa.

Sauvossa onkin jo pitkään ollut mahdollista muuttaa vapaa-ajan asunto – tietyin edellytyksin – vakituisen asumisen kodiksi.

Kyselyn kautta kävi ilmi, että vaikka kesäasukkaat arvostavat omaa rauhaa, he kaipaavat tietoa vapaa-ajan ohjelmista ja tapahtumista, kulttuurista, ruuasta ja juomasta.

Vapaa-ajan asukas haluaa viettää aktiivista vapaa-aikaa yhdessä muiden ihmisten kanssa.

Kunnan peruspalveluista eniten tietoa kaivataan jäteasioista. Lisäksi moni vastaajista on kiinnostunut käyttämään mökkitalkkaripalvelua pieniin korjaus- ja ylläpitotöihin.

Suurin osa kyselyyn vastanneista haluaa saada myös jatkossa sähköpostiinsa mökkiläistoimikunnan uutiskirjeen.

Tulossa kaksi webinaaria

Sauvon mökkiläistoimikunta esittää talvella toteutetun kyselyn pohjalta seuraavanlaisia toimenpiteitä:

Järjestetään yhdessä kunnan kanssa kaksi webinaaria, joista ensimmäisen teemana on ”vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi asunnoksi ”.

Sauvon kunta tiedottaa vapaa-ajan asukkaita suoralla uutiskirjeellä neljä kertaa vuodessa.

Sauvon ensi kesän vapaa-ajantoiminnasta kesällä 2021 tiedotetaan aktiivisesti, ja kunta huomioi vapaa-ajan asukkaat myös netissä.

Mökkiläistoimikunta muuttaa nimensä Vapaa-ajan asukkaiden toimikunnaksi , jolloin ”palvellaan laajemmin kaikkia vapaa-aikaansa Sauvossa viettäviä”.

Sauvon mökkiläistoimikunnan puheenjohtaja on kunnanvaltuutettu Perttu Laaksonen .

FAKTA

Sauvon kunnassa on noin 1 400 vapaa-ajan asuntoa. Kunnan asukasmäärä tuplaantuu kesäaikana.

Sauvon mökkiläistoimikunta on vapaa-ajan asukkaista, yrittäjistä, luottamushenkilöistä sekä kunnan edustajista koostuva toimielin.

Mökkiläistoimikunnan tavoitteena on edistää kunnan ja vapaa-ajan asukkaiden välistä vuorovaikutusta. Samalla kannustetaan vapaa-ajan asukkaita osallistumaan sauvolaiseen elämänmenoon ja rientoihin – kuten myös kunnan kehittämiseen – kaikilla tasoilla.