Koirapuistohaaveet saattavat haihtua ilmaan Sauvossa

0

SAUVO

Sauvon tekninen toimi on tehnyt laajahkon esiselvityksen mahdollisuuksista perustaa koirapuisto Sauvoon. Mikään löydetyistä vaihtoehdoista ei ole täysin ihanteellinen sijainniltaan tai kustannuksiltaan, kun otetaan huomioon että kaikesta mahdollisista ei-lakisääteisista kuluista yritetään kunnissa säästää.

Sauvon Vasemmisto jätti elokuussa valtuustoaloitteen, että tutkittaisiin mahdollisuutta perustaa koirapuisto Sauvoon ja että kunta ryhtyy edistämään hanketta yhteistyössä Peimarin Koirat ry:n kanssa. Perusteluna oli, että lain mukaan koira on pidettävä aina kytkettynä taajamassa, jolloin koiria on sallittua pitää vapaina ainoastaan koirapuistossa ja suljetuilla piha-alueilla.

Aloitteen tekijät näkivät, että koirapuisto lisäisi sekä koirien että niiden omistajien hyvinvointia luodessaan yhteisöllisyyttä ympärilleen. Kun pelisäännöt olisivat kaikille selvät, ne lisäisivät myös koirallisten ja koirattomien keskinäistä harmoniaa.

Lukuisia vaihtoehtoja tarkasteltiin


Kunnanhallitus lähetti aloitteen teknisen ja ympäristölautakunnan valmisteltavaksi. Tekninen toimi on tarkastellut useita sijoittamisvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Vaihtoehtoja on löydetty seitsemän – tai oikeastaan kahdeksan – , sillä ”nollavaihtoehdossa” asia jätettäisiin silleen, eli selvitystä ei silloin jatketa eikä hankkeesta koidu kustannuksiakaan.

Ihannetapauksessa koirapuiston paikka olisi merkitty keskusta-alueelle jo asemakaavaan. Koirapuistoa ei ole mahdollista sijoittaa muualle kuin vihreille asemakaava-merkintäalueille, lähivirkistysalueelle tai puistoon. Toivottavaa olisi, että alue olisi kunnan hallinnassa eikä sitä tarvitsisi ostaa tai vuokrata.

Vaihtoehtoina on tarkasteltu Valimontie 10 tonttia, Urheilupuiston aluetta, Hakkispaanan takaista Kirveskallion hakkuualaa, kunnan omistamaa metsäpalstaa noin kilometrin päässä K-kaupalta, Lautkankareen vanhaa kaatopaikkaa, kunnan omistamaa Metsärinne-kiinteistöä Kallenmäen läheisyydessä sekä kunnan kiinteistöjä ”yhteislaidun” ja ”kunnanpelto” Koskentien tuntumassa.

Kaikissa vaihtoehdoissa on plussansa mutta myös miinuksensa. Osa vaatisi tontin lunastamista tai vuokraamista, osassa maasto on yksitoikkoista, osan sijainti on syrjäinen, osa ilman parkkipaikkaa. Pohja- ja pintamateriaalit vaatisivat kaikissa työstämistä.

Häiritseekö haukunta naapureita?


Halvimmillaankin koirapuiston perustamiskustannukset olisivat liki 40 000 euroa. Se sisältää esimerkiksi maanrakennustöitä, aitaamista, kyltitystä ja kenties valaistusta.

Tämä halvimman perustamiskustannusten laskelma koskee Urheilupuiston vaihtoehtoa. Alue on kaavoitettu puistoksi, ja kävelyteiden väliin jää useampia koirapuistolle soveltuvia alueita. Miinuksena nähdään, että asutus on lähellä. Niin naapurit kuin urheiluväkikin saattaa kokea koirapuiston toiminnan ja äänet häiriöksi.

Esimerkkilaskelmassa oletetaan, että Peimarin koirat ry huolehtisi koirapuiston ylläpidosta talkootyönä. Jätehuollon ja mahdollisen valaistuksen ja kesäveden kustannuksista vastaisi kuitenkin todennäköisesti kunta.

Lautakunta on lähettänyt esiselvityksen kunnanhallitukselle mahdollisia toimenpiteitä varten.