Mihin suuntaan veisit piispan roolia, Jouni Lehikoinen?

0
Jouni Lehikoinen on ollut Mikaelinseurakunnan kirkkoherra vuodesta 2003.

Mikä on piispan tärkein tehtävä, piispanvaalin ehdokas, Paimiossa asuva ja Turun Mikaelinseurakunnassa kirkkoherrana toimiva Jouni Lehikoinen?

– Piispan tärkein tehtävä on olla luotettava ja lähestyttävä kirkon hengellisen elämän paimen, kirkon ääni maallistuneen ja kristillisistä arvoista loittonevan yhteiskunnan keskellä. Piispan pitää olla kaikkien piispa, ei jonkun pienen porukan nokkamies.

Tarvitseeko kirkko muutosta?

– Kirkko tarvitsee nyt reipasta suunnanmuutosta toimintakulttuuriinsa. Kirkon on lähdettävä ihan uudella tavalla kohtaamaan ihmisiä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle – jalkauduttava kansan pariin.

Mikä on kirkon kipein ongelma tällä hetkellä ja miten siihen voisi vaikuttaa?

– Kirkon kipein ongelma on ihmisten vieraantuminen kirkosta ja kirkon vieraantuminen ihmisistä. Kirkon on uskallettava olla kirkko, eikä museo tai konserttisali.  Sen on terävöitettävä hengellistä profiiliaan ja sanomaansa ja osattava välittää se ymmärrettävästi.

Mitä annettavaa kirkolla on niille, joita ei näy seurakuntien tilaisuuksissa?

Kirkolla on paljon annettavaa. Se on Suomen suurin hyväntekeväisyysjärjestö, joka todella auttaa avun tarpeessa olevia ihmisiä. Kirkko tarjoaa luotettavan hengellisen kodin ja paljon mahdollisuuksia vapaaehtoisuuteen ja auttamiseen. Konsertit, yleisöluistelut, mopokerhot ym. ovat toimintoja joihin on helppo osallistua.

Näetkö mitään ongelmaa siinä, ettei piispojen joukossa ole naisia?

– Kyllä piispojen joukossa on nainen Espoossa. Piispuus ei ole sidottu sukupuoleen. Naiset ovat ihan yhtä päteviä tässä. Nyt kysytään enemmän sopivaa henkilöä ja persoonaa hiippakunnan kaitsijaksi.

Mitä tarkoitat sloganillasi, että ”Tehdään huomisen kirkosta luottamuksen kirkko”?

– Kirkon on nähtävä huomispäivään ja sen haasteisiin. Niihin on syytä tarttua ajoissa ja nähtävä ne mahdollisuudet, joita kirkollamme on. Huomispäivän kirkkoa rakennetaan yhdessä luottamuksen varaan.

Jos sinut valitaan piispaksi, onko sinulla enää aikaa jalkautua kansan pariin?

– Kyllä. Piispan pitää uskaltautua kansan pariin pois tuomiokapitulin kirjahyllyjen kätköistä. Siihen suuntaan tulen viemään piispan tehtävää.

Piispanvaalien ensimmäinen kierros käydään 5.11. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaalikierros käydään 3.12.2020. Uusi piispa aloittaa tehtävässään 1. helmikuuta 2021.