Nuori, ethän jää yksin

0

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella on nuoria ihmisiä etsimässä suuntaansa ja paikkaansa. Vaihtoehtoja on runsaasti, mutta ne voivat tuntua haastavilta, etäisiltä ja vaikeilta saavuttaa, eikä mikään suunta tai vaihtoehto vaikuta toista paremmalta. Joillekin viidesti viikossa kouluun lähteminen saattaa olla vaikeaa, toiselle taas ryhmässä toimiminen voi olla ylivoimainen haaste. 

Työssämme kohtaamme nuoria, jotka ovat olleet omissa oloissaan niin pitkään, että usko omiin taitoihin on alkanut horjua. Joskus usko itseen on jo vaarassa romahtaa kokonaan. Eristyksissä ollessaan nuori voi kokea, että hän on ilman vastuuta ja velvoitteita. On helpompi jäädä kotiin kuin lähteä ja tehdä asioita. Monet kokevat itsestään ja kodistaan huolehtimisen merkityksettömäksi. Mahdottomaksi tehtäväksi voi muodostua myös se, että keksisi itselleen mielekästä tekemistä, joka päivä. Päivät ja viikot vaihtelevat, mieliala vaihtelee. Joskus on parempia jaksoja, jolloin jaksaa tehdä ja touhuta, toisina hetkinä voi kulua viikko sängyssä kattoa tuijottaen. Nuoren mielessä voi käydä ajatus: ”Jos en selviä edes tästä arjesta kotona, miten voisin pärjätä koulussa tai töissä?’

Tukia on monenlaisia. Yksi näistä tukimuodoista on Kelan järjestämä NUOTTI-valmennus, joka on suunnattu 16-29-vuotiaille nuorille. Valmennuksessa pohditaan yhdessä nuoren kanssa sopivia vaihtoehtoja kouluttautumiseen, työllistymiseen tai voimavarojen kerryttämiseen. NUOTTI-valmennukseen osallistuessaan nuorella on mahdollisuus kuntoutusrahaan, mikä mahdollistaa elämässä pysähtymisen ja tilanteen tarkastelun. Nuori voi miettiä mitä vaihtoehtoja on saatavilla, mitkä niistä sopivat hänelle ja mihin niistä hän haluaa itse tähdätä. Tärkeää on, että nuori ei jää yksin, vaan hänellä on joku tukenaan. Yksi suurimmista haasteista on silloin voitettu, kun nuori on valmis ottamaan tukea vastaan ja haluaa kulkea elämässään eteenpäin. 

Kristiina Elovaara

Valtteri Liimula

Kirjoittajat työskentelevät MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiössä NUOTTI-valmentajina