Paimiossa käsiteltiin 10 tuntia talousarviota

1

PAIMIO

Paimion kaupunginhallitus oli koolla viime viikon keskiviikkona ja sai viittä vaille valmiiksi talousarvioehdotuksensa vuodelle 2021.

Käytännössä vuoden 2021 talousarviokirja käytiin kokonaan läpi ja todettiin sisältönsä puolesta hyväksi. Lopullisen budjettiesityksensä hallitus antaa valtuustolle seuraavassa kokouksessaan ensi viikon keskiviikkona.

Täysin tuskatonta talousarvion läpikäynti ei ollut. Hallitus keskusteli pitkään ja perusteellisesti muun muassa nuorille ideoidun mopotallin toteutuksesta ja kansanopistolta kaupungille vuosina 2006 ja 2018 siirtyneiden Keskitalon ja Jukolan muutostöistä.

Enemmän talousarviokokous vaati kuitenkin istumalihaksia kuin hermoja. Vaikka budjetista ei jouduttu äänestämään kertaakaan, venyi kokous kaikkineen yli kymmenen tunnin mittaiseksi.

Keskitalo-Jukola kahdelle vuodelle

Lopputulemana oli paitsi kaupunginjohtajan budjettiesityksen hyväksyminen hallituksessa myös se, että Keskitalon ja Jukolan muutostyöt – ja samalla kustannukset – jaksotetaan vuoden 2021 sijasta vuosille 2021–2022. Menettely mahdollistaa kahden pienemmän investoinnin – Tillintuvan aidan ja märkätilojen sekä Jokelan päiväkodin sisätilojen pintaremontin – toteuttamisen kokonaisuudessaan jo ensi vuonna.

Näin toimittaessa, edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ratkaisun, vähenee ensi vuoden investointien yhteissumma 320 000 euron verran – vaivaiseen 2,3 miljoonaan euroon – ja lainamäärän kasvu putoaa alle miljoonan euron.

Lisäksi hallitus evästi, että kaupungin nuorisotoimen ja kiinteistöpalvelujen tulee selvittää erilaisia mopotallin toteuttamisvaihtoehtoja.

Euromääräisesti kaupunginhallituksen esitys on, että Keskitalo-Jukola hankkeelle myönnetään 400 000 euron suuruinen rahoitus sekä vuodelle 2021 että 2022. Tillintuvan ja Jokelan päiväkodin kohdalla puhutaan vain kymmenistä tuhansista euroista.

Hallituksen papereissa Paimion tiehankkeet – Paimiontien kevytväylä ja kaksi kiertoliittymää – rahoitetaan aikaisempien kaavailujen mukaisesti, eli kevytväylä jo ensi vuonna.

Esiopetuspäätös ei ole kiireellinen

Kaupunginhallituksen pitkässä budjettikokouksessa keskusteltiin myös esiopetuksen toteuttamisesta ja kiinteistöpäällikön viran täyttöluvasta.

Esiopetusasia palautettiin koulutuslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi, koska asiasta päättämisellä ei katsota olevan kiire. Koulutuslautakunnan esityksen mukainen esiopetustoiminta on tarkoitus aloittaa elokuussa 2022.

Kaupunginhallitus ei vielä ottanut tässä vaiheessa kantaa esiopetuksen järjestämiseen. Hallitus totesi kuitenkin, että asiaa valmisteltaessa koulutuslautakunnan tulee kuulla tällä hetkellä Paimiossa esiopetusta järjestäviä tahoja.

Kiinteistöpäällikön viran osalta päätettiin kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti, että tekniselle lautakunnalle myönnetään lupa kiinteistöpäällikön viran täyttämiseen.

Kiinteistöpäällikön virka on ollut Paimiossa täyttämättä huhtikuun puolivälistä lähtien. Viran palkkakustannukset sisältyvät vuoden 2021 talousarvioesitykseen.

Myös edellä mainituista asioista päätettiin yksimielisesti ja kaupunginjohtajan esitysten mukaisesti.

Talousarvion yksityiskohtaisen käsittelyn aikana käytiin keskustelua mopotallitoiminnan aloittamisesta Paimiossa ja investointiehdotukseen sisältyvästä mopotallista.

Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti mopotallitoiminnan käynnistämiseen, mutta haluaa vielä käydä läpi hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja.

Tillintuvan alueelle?

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa mopotallin investointimääräraha – 120 000 euroa – on kirjattu ensi vuodelle.

Tähänastisena ajatuksena on ollut, että Tillintuvan alueelle rakennetaan nuorille 65 neliömetrin suuruinen mopoverstas. Rakennuksen pinta-alasta mopoverstaan koko olisi 50 neliömetriä. Lisäksi rakennukseen tulisi 15 neliömetriä varastotilaa nuorisopalvelujen käyttöön.

Rakennuskustannukset olisivat 130 000 euroa. Lisäksi nuorisovaltuuston toimintarahaan on kaavailtu 10 000 euron pysyvää määrärahan lisäystä mopoverstaan sekä mopoalueen ohjaajapalkkioita varten.

Kenties vuokratila?

Mutta toisenlaisiakin kaavailuja on ilmassa.

Kaupunginhallituksen viime keskiviikon budjettikokouksessa nostettiin esille myös vuokratilavaihtoehto. Sellaisiinkin sfääreihin keskustelu kohosi, että yhdeksi vaihtoehdoksi nostettiin Tillintuvan pihalle sijoittuva, vuokrattava ja siirrettävä konttiratkaisu.

Mahdollista on sekin, että mopotallille löytyy tila Sähköyhtiöntiellä sijaitsevalta kaupungin tekniseltä varikolta.

Kaupunginhallitus antoi kaupungin nuorisotoimelle ja kiinteistöpalveluille tehtäväksi selvittää edellä mainitut vaihtoehdot.

Uusi ilmiö

Paimion kaupungin vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal kertoi alkuviikosta kaupungintalolla, että mopotalli tai -verstas olisi todennäköisesti avoinna neljänä iltana viikossa, toisinaan mahdollisesti myös viikonloppuisin.

– Ajatuksena on, että tekemistä nuorille ja mukaan niitäkin nuoria, jotka eivät entuudestaan ole käyttäneet kaupungin nuorisopalveluja. Toimintaan liittyisi myös ennalta ehkäisevä näkökulma, Konradsdal totesi.

Ohjaajina olisi nuorisotoimen nykyistä henkilökuntaa ja mahdollisesti myös mopoasiat hyvin tuntevia, jo täysi-ikäistyneitä paimiolaisnuoria.

Vastaavanlaisia nuorten mopotalleja on Suomessa toistaiseksi vain muutamia. Torniossa sellainen tiettävästi avattiin syyskuussa.

– Mopotalli olisi ylpeydenaihe koko Paimion kaupungille, Konradsdal näkee.

1 KOMMENTTI

Kommenttien lisääminen on estetty.