Uusi päiväkoti Piikkiön yhtenäiskoulun kylkeen?

0
Piikkiön yhtenäiskoulu aiotaan peruskorjata.

Kaarina on tehnyt useita alijäämäisiä vuosia, taloutta on yritetty saada oikaistua ja korona toi vielä lisää painoa kuormaan. Yllättäen Kaarinan ensi vuodelle ei kuitenkaan ehdoteta merkittäviä säästöjä tai leikkauksia.
Sen sijaan kaupunginjohtaja Harri Virran talousarvioehdotuksessa, jota kaupunginhallitus ja -valtuusto vielä työstävät syksyn mittaan, esitetään useita uusia vakansseja.
Jopa veronkorotusta ehdotetaan vähemmän kuin raamikäsittelyssä oli linjattu: Virta ehdottaa kunnallisveroon vain 0,5 prosenttiyksikön korotusta 0,75:n sijaan. Kaarinan veroprosentti kohoaisi siis nykyisestä 20,25:een.
Säästöjä yritetään koota pienistä puroista. Esimerkikasi sivistyspalveluissa säästöjä yritetään saada vähentämällä Kaarinan kirjaston aukioloaikoja. Vielä on auki, sulkisiko pääkirjasto vai sivukirjastot aiempaa useammin ovensa.
Mikäli Kaarinan kaupunginhallitus ja -valtuusto asettuvat Harri Virran investointiesityksen taakse, Kaarina käyttää ensikin vuonna mittavan summan investointeihin. Toisaalta vain yksi investointikohteista on uusi.
Piikkiön yhtenäiskoulu aiotaan peruskorjata ja sen yhteyteen rakentaa uudisrakennuksena päiväkoti. Alustavasti tiloihin tulisi myös neuvola, kuten Piispanlähteellä.
Tosin ensi vuonna varsinaiset rakennustyöt eivät käynnistyisi, vaan silloin työtä vasta suunnitellaan. Euromääräistä summaa suunnittelutyöhön ei varattu.
Yhteensä Kaarina olisi investoimassa lähes 35 miljoonalla eurolla. Siitä lähes 20 miljoonaa euroa uppoaa koulurakentamisiin. Katuihin ja teihin esitetään 5 miljoonaa euroa, vesi- ja viemäritöihin yli 3 miljoonaa euroa.
Piikkiön yhtenäiskoulua lukuun ottamatta muut isot erilliset hankkeet on jo valtuuston päätöksellä päätetty toteuttaa. Hovirinnan, Valkeavuoren ja Piispanlähteen kouluhankkeiden lisäksi ensi vuoden investointilistalla on esimerkiksi Hovirinnan rantasaunan rakennusprojekti (1,4 miljoonaa euroa) sekä uimahallin peruskorjaus (5 miljoonaa euroa).
Keskusurheilukentän perusparannukseen on menossa 0,7 miljoonaa euroa ja vesihuoltolaitoksen etäluettaviin mittareihin 0,3. Viimeksi mainitun avulla pystytään havaitsemaan reaaliaikaisesti, mikäli putkistoihin tulee vuotokohtia.