Vapaa-ajanasukkaat tulivat näkyväksi Sauvossa

0

Sauvolaiset vapaa-ajanasukkaat vastasivat kesän aikana ahkerasti mökkiläistoimikunnan (nyk. Vapaa-ajan asukkaiden toimikunta) kyselyyn. Tulokset saatiin syyskuussa ja Sauvo arvioitiin neljän tähden mökkikunnaksi, kun viisi tähteä olisi ollut täydet. Enemmän tuli kiittävää palautetta kuin kriittistä palautetta. Eniten arvostettiin merta, kauniita maisemia, rauhaa ja hyvää sijaintia kaupunkien lähellä. Yllättävänä tietona tuli, että kesämökkiläiset kaipaavat enemmän ohjelmaa ja toimintaa – enää ei tulla vain saunomaan yksin omalle mökille. Tämä on tärkeä signaali kunnalle, yhdistyksille ja yrittäjille. Mitä ohjelmaa tai palveluja sinä voisit tarjota Sauvossa vapaa-aikaansa viettäville kesäaikana? Heitä on täällä tuhansia.

Kyselyn tulokset esiteltiin Sauvon kunnanvaltuutetuille ja kunnan johtaville virkamiehille valtuustoseminaarissa muutama viikko sitten. Hienoa oli, että tämä usean tuhannen ihmisen joukko tuli näkyväksi ja kuuluvaksi kunnan päättäjien ja virkamiesten silmissä. Keskustelun päätteeksi Sauvon kunnanvaltuutetuille ja johtaville virkamiehille esitettiin kysymys: Miten sinä voit edistää vapaa-ajan asumista Sauvossa?

Rohkaisevaa lukea näitä lupauksia, joita kuntapäättäjät ja virkamiehet sitoutuvat tekemään. Kaikki lähtee hyvästä asenteesta ja positiivisesta suhtautumisesta asioihin. Kommentteja oli paljon ja ne olivat järjestään myönteisiä. Seuraavassa muutamia suoria lainauksia kommenteista:

”Tervehdin aina iloisesti mökkiläisiä ja jään juttelemaan. Tarjoan myös apua tarvittaessa.”

”Lupaan tehdä päätöksiä, jotka lisäävät vapaa-ajan asukkaiden viihtymistä Sauvossa.”

”Talkkaripalvelujen tarjonnan organisointi yhdessä Sauvon Yrittäjien kanssa.”

”Organisoidaan Sauvon vuokrattavien vapaa-ajan asuntojen markkinointi airbnb:n listoille.”

”Edistän kunnan siisteyttä.”

”Kerron Sauvosta positiivisesti.”

”Aion olla avoin uudelle ja vaalia ennakkoluulottomuutta.”

”Myönteinen suhtautuminen vapaa-ajan asukkaisiin – tutustuminen ja mukaan ottaminen.”

”Voin osallistua tapahtumien järjestämiseen.”

”Kerron Sauvosta ja tuon vieraita tutustumaan Sauvoon.”

”Kerätään toimijoita yhteen”

Asenne vapaa-ajanasumisen kehittämiseen Sauvossa on nyt hyvä. Tästä on hyvä lähteä eteenpäin. Tervetuloa vapaa-ajanviettäjät ja etätyöntekijät myös jatkossa modernille maaseudulle Sauvoon.

Perttu Laaksonen

Kirjoittaja asuu Sauvossa ja on Vapaa-ajanasukkaiden toimikunnan pj.