Vain muutaman minuutin tähden

0

PÄÄKIRJOITUS

Mikäli Espoon ja Salon välille toteutetaan uusi oikoratayhteys ja väli Salo–Turku kaksiraiteistetaan, lyhenee matkustusaika Turun ja Helsingin välillä tuntuvasti. Samalla junaliikenteen vuorotarjontaa voidaan lisätä.

Kyseessä ei kuitenkaan tule olemaan mikään tunnin juna, vaan pikemminkin puolentoista tunnin juna.

Express- ja InterCity-junavuorojen matka-aika Turusta Helsinkiin nopeutuu nykyisestä 30–36 minuutin verran, jos Turun ja Helsingin välinen nopea junayhteys toteutuu.

Jos kaksoisraide toteutetaan Turun ja Salon välisellä osuudella Piikkiön, Hajalan ja Kriivarin rataoikaisujen kautta (vaihtoehto B), ovat junien matka-ajat kolme minuuttia nopeampia verrattuna tilanteeseen, jossa kaksoisraide noudattaa Turun päässä nykyistä ratalinjausta (vaihtoehto A).

Turun suunnan rataoikaisuista yhteensä siis vain kolmen minuutin aikasäästö.

Paimiossa ja Kaarinassa Turun suunnan oikaisut eivät olisi mikään pikku juttu, vaan monenlaista haittaa aiheutuisi muun muassa asumiselle, maataloudelle ja maisemille.

Piikkiön, Hajalan ja Kriivarin rataoikaisuista kertyvän kolmen minuutin ajansäästöstä koituvan ”laskun” maksaisivatkin pitkälti juuri paimiolaiset ja piikkiöläiset.

Niinpä voisi ajatella, että nykyisen ratalinjauksen säilyttävä vaihtoehto A on enemmän paimiolaisten ja kaarinalaisten mieleen. Asiasta tuskin kuitenkaan on olemassa minkäänlaista tutkimustietoa, joten pikainen otantakysely saattaisi olla tarpeen.

Linjausvaihtoehdosta riippumatta nopea junayhteys toisi myös selkeitä hyötyjä Peimarin seudulle. Varsinkin, jos hankekokonaisuuteen kuuluva lähijunaliikenne toteutuu Turun ja Salon välillä.

Hyötyjiä olisivat monessa mielessä myös Turku ja Salo.

Muun muassa nämä seikat käyvät ilmi parhaillaan nähtävillä olevasta nopean Turku-Helsinki -junayhteyden YVA-selostuksesta.

YVA-menettely on ympäristövaikutusten arviointiprosessi, joka tuottaa tietoa hankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. YVA-prosessin kuluessa toteutetaan ja tarkennetaan myös radan teknistä suunnittelua. YVA ei kuitenkaan ole päätöksenteko- eikä lupamenettely.

Kunnallislehti kertoo lähiviikkoina, mitä kaikkea nopean junayhteyden 278-sivuinen YVA-selostus pitää sisällään koskien ratahankkeen läntisintä osuutta (Turku-Piikkiö-Paimio-Salo).

Tässä numerossa KL:n tarkastelussa on hankekokonaisuuteen kytkeytyvä paikallisjunaliikenne, jonka toteutumista odotellaan, mutta josta ei kuitenkaan ole vielä takeita.

PERTTU HEMMINKI