Kaisa Häkkisestä tieteen akateemikko

0
Akateemikko Kaisa Häkkinen juhli akateemikko-nimitystään pandemian takia vain pienessä piirissä. Vasemmalta Timo Häkkinen, Kaisa Häkkinen, Marjukka Kulmala, Tuuli Kulmala, Tuomo Kulmala, Arja Kulmala ja Tatu Kulmala.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt tieteen akateemikon arvonimen paimiolaiselle emeritaprofessori Kaisa Häkkiselle. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkistaman tiedotteen mukaan Häkkinen (s. 1950) on toiminut Åbo Akademin suomen kielen ja kirjallisuuden vt. professorina ja professorina 1993–1999 sekä Turun yliopiston suomen kielen professorina 1999–2015. Häkkinen toimi myös Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaanina 2004–2009.

Häkkisen keskeisimpiä tutkimusaloja ovat suomen kielen historia ja kehitys, äänne- ja muotorakenne, suomen kielen sanahistoria, etymologia ja kielentutkimuksen oppihistoria. Hänet on tunnettu erityisesti etymologisista ja sanahistoriallisista tutkimuksistaan. 2000-luvulla hän on perehtynyt erityisesti vanhaan kirjakieleen ja Agricolan kielen tutkimukseen.

Toinen perjantaina akateemikon arvon saanut on emeritusprofessori Kari Alitalo, joka on johtanut Helsingin yliopiston syöpäbiologian ja -lääketieteen tutkimusohjelmaa vuodesta 1999 alkaen. Alitalon keskeisiä tutkimuskohteita ovat syövän syntymekanismit ja erityisesti imusuoniston merkitys syövän leviämisessä sekä uusien täsmällisempien hoitostrategioiden tunnistaminen.

Kotimaisia tieteen akateemikkoja on tällä hetkellä 14. Arvonimi voi samanaikaisesti olla enintään kuudellatoista kotimaisella tieteenharjoittajalla. Edellisen kerran arvonimiä myönnettiin vuonna 2017.