Katso kartasta miten tiestöä pidetään kunnossa talven tullen

0

Ely-keskuksen nettisivuilla on kerrottu, miten tiestö kunnossapidon osalta on luokiteltu. Tiet on jaettu mm. liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mukaan talvihoitoluokkiin. Vilkkaimmat tiet kuuluvat korkeimpiin hoitoluokkiin ja vähäliikenteiset tiet lähes poikkeuksetta alimpiin hoitoluokkiin.

Luokitusten mukaan näyttää siltä, että esimerkiksi Sauvossa vain Kemiöntie on luokiteltu suolattavaksi ja osin paljaana pidettäväksi, mutta keskustan ulkopuolella kyläteiden huolto on luokiteltu pääosin hitaamman kunnossapidon luokkaan. Sama pätee Paimiossa mm. Kalevan ja Taatilan alueilla.

Esimerkiksi liukkauden torjumiseksi vähäliikenteisillä teillä hiekoitusta voi joutua odottamaan jopa 7 tuntia. Vähäliikenteisten teiden pitäisi olla aurattuina 5–6 tunnissa siitä, kun toimenpiteet on käynnistetty.

Talvihoidon laatuvaatimukset ovat erilaisia eri hoitoluokan teillä, mutta saman hoitoluokan teitä hoidetaan yhdenmukaisesti koko maassa. Tiet on jaettu mm. liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mukaan talvihoitoluokkiin. Alimmissa hoitoluokissa ovat yleensä tiet, joiden liikennemäärä on alle 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Korkeimmissa hoitoluokissa puolestaan ovat tiet, joiden liikennemäärä on vähintään 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on n. 8 000 km maanteitä. Niistä hieman yli 60 % on alimmissa hoitoluokissa ja reilut 20 % ylimmissä hoitoluokissa. Liikennesuoritteesta kuitenkin suurin osa (koko maan osalta n. 70 %) ajetaan korkeimpien hoitoluokkien teillä, joilla pyritään tasalaatuisiin keliolosuhteisiin ympäri vuorokauden. Vastaavasti alimpien hoitoluokkien teillä ajetaan vain pieni osa kokonaisliikennesuoritteesta (koko maan osalta n. 10 %).

Liukkautta torjutaan yleensä suolaamalla, hiekoittamalla tai lumi- ja jääpintaa karhentamalla. Vilkasliikenteisillä teillä liukkauden torjunta tehdään suolaamalla ja vähäliikenteisillä teillä hiekoittamalla tai tien pintaa karhentamalla.

Urakoitsijoilla on käytössä kattavat sääennustuspalvelut, joiden avulla talvihoidon toimenpiteitä pyritään ajoittamaan oikein.

Laatuvaatimuksiin ei aina päästä hoitotoimenpiteistä huolimatta

Talvisin kelit voivat muuttua nopeastikin, jolloin hoitourakoitsijan on mahdoton vastata laatuvaatimusten mukaisesta teiden hoidosta. Koko käytettävissä oleva kalusto on kuitenkin suorittamassa hoitotoimenpiteitä ja tiet hoidetaan niin nopeasti kuin mahdollista. Koska vilkkaat tiet pidetään talvellakin pääosin paljaana, hoitolenkit ovat melko lyhyitä. Sen sijaan vähäliikenteisellä tieverkolla yksittäinen hoitolenkki on keskimäärin n. 70 km pitkä, joten hankalassa talvikelissä sen läpi ajaminen kestää vähintään kaksi tuntia.

Talvihoitotoimenpiteiden kannalta haastavat kelit ovat yleistyneet. Esimerkiksi sade huuhtoo suolan tai hiekan tieltä ja vesi jäätyy tienpintaan. Sateista pehmenneen soratien päälle satavaa lunta ei voi aurata turvallisesti.

Tienkäyttäjien on hyvä muistaa, että talvihoidolla ei pyritä saamaan aikaan kesäkelejä. Talvihoidolla turvataan teiden liikennöinti kaikilla teillä ja pääteillä pyritään ennakoitavaan ja häiriöttömään liikenteeseen.  Sen sijaan vähäliikenteisemmillä teillä on talvihoitolinjausten mukaista, että ajonopeutta hiljennetään keliolosuhteiden mukaan.

Tienkäyttäjän kannattaa ennakoida kelejä ja sopeuttaa omat aikataulunsa kelien mukaan. Talvikeleillä kannattaa varata suosiolla aina reilummin aikaa matkantekoon.

Liikennetilannepalvelusta voi seurata kartalta mm. ajokeliä eri puolilla Suomea, tehtyjä talvikunnossapitotoimenpiteitä sekä ajantasaista liikennetilannetta.

Elyn nettisivuilla kunnossapitokartta osoitteessa Talvihoitoluokat kartalla (vayla.fi)