Päihdetilanne herättää paikallisissa huolta

0
Poliisia huolestuttaa myös se, että päihteiden käytössä kasvava ongelma on alkoholin ja muiden päihteiden yhdistäminen lääkkeisiin. Se voi olla kohtalokasta. (arkistokuva)

PAIMIO

Yleiskuva Paimion päihdetilanteesta herättää huolta ja eritoten siksi, että päihteisiin sortuu moni hyvinkin nuori. Päihdekyselyn tulokset kertovat, että paimiolaiset ovat huolissaan. Päihteiden käytön aiheuttamaan levottomuuteen on kiinnitetty myös laajalti huomiota, kuten lokakuussa kaupungin nettisivuilla toteutettu päihdetilannekysely kertoo. Samaa kertovat tietenkin myös poliisiraportit, ja kaupunkilaisten kommentit Kuntsarin nasevissa ja somekeskusteluissa.

Kaupungin sivuilla tehtyyn nettikyselyyn vastasi vajaat 300 kaupunkilaista, suurin osa heistä naisia. Vastaajat kyselyssä olivat pääosin aikuisia. Heistä 42 prosenttia näki, että kaupungissa käytetään liikaa päihteitä.

Paimion sosiaalilautakunta tutustui kyselyraporttiin tällä viikolla, vain pari viikkoa ehkäisevän päihdetyön viikon jälkeen. Huoli ymmärretään myös päättäjien keskuudessa.

Poliisin kenttävalvonnan ryhmänjohtaja, ylikonstaapeli Janne Aro-Heinilä sanoo hänkin, että huoli täkäläisistä nuorista on vahva. Tuoreita raflaavia tilastoja ei Paimiosta ole esittää, mutta esimerkiksi liikennevalvonnan yhteydessä tulee yhä useammin esiin huumausaineiden käyttöä. Lisäksi ongelmia on paljon yläkouluikäisten joukossa.

– Huoli nuorisosta on iso edelleen. Lähiaikoinakin on tullut yhteydenottoja mm. kannabiksen käytöstä ja muiden aineiden välityksestä. Valitettavan helposti saatavilla on amfetamiiniakin.

Päihdekyselyssä suuri osa vastaajista toivoi viranomaisilta ja poliisilta näkyvämpää puuttumista päihdehaittoihin ja ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Aro-Heinilä myöntää, että poliisin resurssien kanssa joudutaan koko ajan tasapainoilemaan, koska alue on niin iso ja huumaavien aineiden kauppa käy rajattomasti netissä.

Vinkkejä tarvitaan

Ylikonstaapeli Janne Aro-Heinilä toteaa nuorten päihteiden käyttöä koskevaan huoleen viitaten, että Paimiossa on onneksi sellainen henki, että täällä uskalletaan ottaa poliisiin yhteyttä ja yhteistyö kaupungin nuoristotyön ja sivistystoimen kanssa toimii. Vihjeitä ja ilmiantoja kuitenkin koko ajan tarvitaan myös ihan tavallisilta kaupunkilaisilta, joko netin tai puhelimen kautta. Vain niin päästään kohdistamaan poliisin huomio oikein.

– Netin kautta toimiva huumausaineiden myynti on rajatonta ja poliisin ongelma on muutenkin seurattavan alueen laajuus.

Aro-Heinilä viestittää, että Paimiossa on toisen asteen oppilaitoksia, joissa niinikään on syksyllä tehty epäilyttäviä päihteisiin liittyviä havaintoja.

Herättelyä hänen mielestään kaipaavat vuosi toisensa jälkeen vanhemmat, jotka eivät joko huomaa tai sitten reagoi lastensa tekemisiä. Liian moni ajattelee, ettei kai kaljottelu sentään ole niin pahasta.

– Jos ei nuorelle ole laitettu rajoja alkoholin tai tupakan kohdalla, sitä vaikeampi niitä rajoja on muidenkaan aineiden osalta asettaa. Ja yhä edelleen suurimmaksi osaksi huumaavien aineiden kokeilut tapahtuvat alkoholin vaikutuksen alaisena, muistuttaa Aro-Heinilä.

Nuoret onnistuvat piilottelemaan tekemisiään. Hän paljastaa miten syksyllä sienimetsällä, täällä Paimiossa ja hyvinkin lähellä asutusta, hän itsekin törmäsi omatekoiseen vesipiippuun, joka oli pusikossa piilotettuna.

– Tämän vuoden ajalta on myös seudullisesti ikävä esimerkkejä siitä, miten yhdistetään lääkkeitä ja alkoholia. Lliikkeellä on laittomia lääkkeitä joista esimerkiksi bentsodiapamiini yhdistettynä alkoholiin voi lamata hengityksen, varoittaa Aro-Heinilä.

Kaupunkilaiset huolissaan

Alkoholin, tupakan, nuuskan ja huumaavien aineiden käyttö ja sitä seuraavat haitat kuormittavat kaupunkilaisia. Enimmäkseen esille nostettiin ympäristöön ja turvallisuuteen vaikuttavia haittoja, kuten roskaaminen, ilkivalta, häiriökäyttäytyminen ja sen aiheuttama pelon ja turvattomuuden ilmapiiri sekä meteli ja rikollisuus.

Noin kolmasosa vastaajista on häiriintynyt ja pelännyt päihtyneitä julkisella paikalla. Yleinen puheenaihe on S-marketin kupeessa tapahtuvat häiriöt ja sinne on poliisikin useamman kerran hälytetty. On tapahtunut pahoinpitelyjä, ilmennyt moninaisia häiriöitä.