Paimion biovoimalahanke varmistui 2,4 miljoonan euron energiatuella

0

PAIMIO

Työ- ja elinkeinoministeriö on juuri julkistanut tiedon BioGPaimio Oy:lle myönnetystä reilun 2,4 miljoonan euron energiatuesta. Rahoitus varmistaa sen, että pari vuotta vireillä ollut teollisen luokan biovoimalahanke toteutuu Paimion YksYkkösen alueelle. Rakentaminen pyritään käynnistämään mahdollisimman nopeasti, että raaka-aineena voitaisiin hyödyntää jo tulevaa satokautta.

Jo pari vuotta viritellyn biokaasulaitoshankkeen idea on hyödyntää biokaasun tuotannossa maatalouden biomassoja. Biokaasu jalostetaan ajoneuvojen liikennepolttoaineeksi, joten alueelle on ajatus toteuttaa myös tankkausasema.

BioGPaimion takana ovat Envor Group Oy, Paimion Kehitys Oy ( nimi korjattu klo 14.45) ja Erpe Oy. Kaupungin pääosin omistama Kehitys Oy on hankkeen organisointivaiheen kumppani, ja varsinaisen biokaasulaitoksen suunnittelu ja rakentaminen on Envor Groupin osaamisalaa. Hankkeen takana tällä erää kolmantena toimijatahona on Erpe Oy, joka on sauvolaisten Pertti ja Perttu Huuhkan sekä Erno Mikkolan yhteisyritys. Yrityspohjaan etsitään myös lisää tekijöitä.

Jo pari vuotta sitten Envorin hallituksen puheenjohtaja Mika Laine kertoi hankkeesta Kunnallislehden jutussa, että tarkoitus on tuottaa biokaasua lietelannasta ja nurmirehusta, ja kaasun tuotannon jälkeen syntyvä jäte palaa lannoitteeksi pelloille. TEM:n rahoittamassa hankkeessa otetaan käyttöön uudenlaista reaktoritekniikka, minkä ansiosta laitos voi käsitellä tavallista kuivempia raaka-ainetta. Tämä tehostaa tuotantoa ja alentaa käsittely- ja kuljetuskustannuksia.

Uutinen biovoimalaitoksen suunnittelusta julkaistiin Kuntsarissa 16.10. 2018.

E18-moottoritien kupeeseen sijoittuva biovoimalaitos tulee tarjoamaan paikallisille maanviljelijöille uuden ansaintamahdollisuuden. Samalla luvassa on uusia työpaikkoja.

Hankkeen tarkka tukisumma on 2 426 238 euroa. BioGPaimion saama tuki on osa työ- ja elinkeinoministeriön jakamaa 33 miljoonan euron investointukipakettia seitsemälle uusiutuvan energian suurelle demonstraatiohankkeelle. Tuki on tarkoitettu hankkeille, jotka tarjoavat uusia energiaratkaisuja vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuettavien hankkeiden hiilidioksidipäästöjen yhteisvähennysvaikutus on noin 58 000 tonnia vuodessa. Uusia energiatukipäätöksiä on määrä tehdä lisää vielä tämän vuoden lopulla. Kaikkiaan tälle vuodelle tukea on varattu 60 miljoonaa euroa.

Paimion kannalta biovoimalaitoksen toteutumisen odotetaan elinkeinojohtaja Mika Ingin mukaan lisäävän YksYkkösen teollisuusalueen kysyntää. Voimalahanke on paimiolaisittain jo toinen suurhanke, joka nostaa alueen kiinnostavuutta kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan merkeissä.

Moottoritien toisella puolella käynnistyy nimittäin jo muutaman kuukauden sisällä Resterin poistotekstiileihin ja teollisuuden tekstiilisivuvirtojen käsittelyyn keskittyvä laitos ja Lounais-Suomen Jätehuolto aloittaa samalla Paimiossa kotitalouksilta kerättyjen poistotekstiilien jalostuksen kierrätyskuiduksi. Viime viikolla Kunnallislehti uutisoi myös, että EU aikoo tiettävästi käynnistää alueellaan viisi suurta tekstiilien kierrätyslaitosta, ja Suomi havittelee korkean osaamisen perusteella näistä yhtä. Paimio on tiettävästi vahvasti ehdolla laitoksen sijoituspaikaksi.

 

Merkittävä satsaus alueelle

Sauvolainen kansanedustaja Esko Kiviranta iloitsee työ- ja elinkeinoministeriön tekemästä 2,4 miljoonan euron tukipäätöksestä BioGPaimio Oy:n biokaasulaitoshankkeelle. Kiviranta on ymmärrettävästi toiminut hankkeen taustalla merkittävänä tukijana.

– Elinkeinoministeri Mika Lintilän myöntämä tuki tarkoittaa käytännössä sitä, että BioGPaimio Oy rakentaa maatalouden biomassoja hyödyntävän teollisen kokoluokan biokaasulaitoksen Paimioon. Biokaasu on valtava mahdollisuus Varsinais-Suomessa, jossa on jo käynnissä myös muita lupaavia hankkeita. Toteutuessaan ne tarkoittavat uutta työtä ja veroeuroja.

Kiviranta muistuttaa, että biokaasun edistäminen on vahvasti hallituksen agendalla. Tämä on seurausta muun muassa keskustalaisten kansanedustajien ja edellisen Juha Sipilän hallituksen määrätietoisesta työstä biotalouden vahvistamiseksi Suomessa.