”Paimionkin muinaismuistoja kannattaisi tuotteistaa”

0
42-vuotias Maija Mäki selvitti, miten Suomessa on tuotteistettu arkeologista kulttuuriperintöä matkailualalle. Hän on alun perin kotoisin Oulusta ja asunut Paimiossa seitsemän vuotta.

Paimo, Turku

Paimiolainen etnologi Maija Mäki, marraskuun lopussa on väitöstilaisuutesi matkailusta arkeologisilla kohteilla. Mikä sai sinut innostumaan aiheesta?

– Pidän tärkeänä arkeologian popularisointia ja elävöittämistä. Usein maanpinnan yläpuolella ei ole säilynyt paljoakaan ja menneisyyden jälkiä on vaikea havaita. Silloin on vaikea ymmärtää muinaisjäännösten merkitystä nykyihmisille.

Olen myös Lounais-Suomen esihistoriamatkailuyhdistys Louhi ry:n puheenjohtaja. Muinaismuistojen matkailullinen hyödyntäminen kiehtoo. Tästä aiheesta ei myöskään ole tehty Suomessa juurikaan tutkimusta.

Miltä näyttävät matkailun kannalta Paimion muinaismuistot?

– Paimiossa on todella hyvä tilanne Paimio-Seuran aktiivisuuden vuoksi. Täällä on upeita maastokohteita, niissä on hyvät opastaulut ja kohteita hoidetaan säännöllisesti. Tämä ei toteudu kaikkialla! Lisäksi paimiolaiset koulut tekevät retkiä arkeologisille kohteille. Tämä kasvattaa ymmärrystä menneisyydestä ja maisemanlukutaitoa.

Itse pidän erityisesti Rekottilan linnavuoresta, jonne pääsee Paimion luontopolulta. Linnavuorelta on hienot näkymät, ja se on jännittävä retkikohde lapsille.

Se, mitä voisi tehdä vielä paremmin, on tiedottamisen tehostaminen. On yhä paimiolaisia, jotka eivät tunne esimerkiksi Rekottilaa. Lisäksi Paimion kohteet ovat sen verran merkittäviä, että niitä voisi tuotteistaa ja niiden varaan rakentaa matkailutoimintaa.

Mitkä tuotteistamisen keinot ovat toimineet?

– Se, että paikalliset toimijat – kuten yrittäjät, museoväki, arkeologian harrastajat ja kotiseutuhistoriasta kiinnostuneet – sitoutuvat esihistorian elävöittämiseen ja että eri tahot tekevät yhteistyötä keskenään. Pitkäjänteisessä kehittämistyössä on myös tärkeää, että kunta on mukana aktiivisena toimijana.

Lisäksi tarvitaan sitä, että maanomistajat suhtautuvat retkeilyyn positiivisesti. Muun muassa Rekottila sijaitsee yksityisellä mailla.

Mikä yllätti sinut väitöskirjaa tehdessä?

– Se, miten raskaita kokemuksia oli haastateltavillani eli arkeologisen kulttuuriperinnön ja sen tuotteistamisen ammattilaisilla. Monen työ on ollut yksinäistä, ja monella on resurssipulaa. Jatkossa olisi hyvä saada toimijat yhdistämään voimiaan.

Mikä sai sinut innostumaan arkeologiasta?

– Arkeologiassa kiehtoo materiaalisuus ja salapoliisin työ: pienistä vihjeistä pitää päätellä, miten menneisyyden ihmiset ovat oikein eläneet. Tein valmistumiseni jälkeen töitä museoissa, mutta päädyin takaisin Turun yliopistolle ja tutkimuksen pariin.

Maija Mäen väitöstilaisuus 28.11. klo 12 Turun yliopistossa. Väitöstä voi seurata myös etäyhteydellä. Väitöskirja ”Polkuja esihistoriasta tulevaisuuksiin: matkailun tulevaisuuksia ja toimijoita arkeologisilla maastokohteilla” löytyy verkosta.