Pukkilan eritasoliittymä ja uusi Tuulissuontie avautuivat liikenteelle torstaina

0

Torstaina kello 9 avattiin 2,2 kilometrin osuus uutta kehätietä liikenteelle välillä Sippaa–Kirismäki. Samalla otettiin käyttöön Pukkilan uusi eritasoliittymä ja uusi Tuulissuontie, joka yhdistää Tuulissuon teollisuusalueen Pukkilan eritasoliittymään.

Turun kehätie -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehätie rakennetaan nelinkaistaiseksi välillä Pukkila-Kirismäki.

– Saamme nyt avattua merkittävän osuuden kehätietä ja uuden eritasoliittymän liikenteelle. Liikenteen sujuvuus paranee, kun se saadaan siirrettyä pois työnaikasilta kiertoteiltä ja tasoliittymät poistuvat Pukkilan kohdalta. Kehätien sujuvuus paranee myös häiriötilanteissa, kun uusi rinnakkaistieyhteys Tuulissuon kautta valtatielle 10 avataan, kertoo projektipäällikkö Juha Sillanpää Väyläviraston tiedotteessa.

Avattava Tuulissuontie tuo Tuulissuon itäiselle yritysalueelle yhteyden kehätielle myös Pukkilan kautta.

– Uusi kehätien osuus valmistuu nyt nelikaistaisena. Ensin liikenteelle on kuitenkin käytössä vain yksi kaista molempiin suuntiin. Toinen kaista avataan liikenteelle kesällä 2021, kun kaiteet ja viimeistelyt on saatu tehtyä, toteaa työpäällikkö Eetu Väisänen Destialta Väyläviraston infossa.

 

UUDELLA kehätiellä säilyy vielä avaamisenkin jälkeen nopeusrajoituksena 80 km/h ja alueella liikkuu runsaasti työkoneita ja kuorma-autoja.

Kehätien nopeusrajoitus nostetaan 100 km/h rakennustöiden valmistuttua syksyllä 2021.

 

TUULISSUON ja Pukkilan eritasoliittymän välillä oleva Välitien liittymä kehätielle suljetaan. Välitien ja Päivöläntien liikenne kulkee vastaisuudessa Tuulissuontien kautta ja tasoliittymä kehätielle poistuu käytöstä. Kehätien nelikaistaistamisen edetessä on nyt katkaistu kehätieltä yhteensä neljä tasoliittymää.

TURUN kehätien rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätietä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan myös valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella. Hanke toteutuu Väyläviraston, Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin yhteistyönä. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019, ja ne valmistuvat vuonna 2023.