Sauvo piti nykyisen verotason

0
Sauvon kunnanvaltuusto ei keskustellut viime maanantain kokouksessaan kunnan veroprosenteista eikä muistakaan asioista. Päätökset hyväksyttiin kunnanhallituksen esitysten mukaisesti.

SAUVO

Sauvon kunnanvaltuusto vahvisti viime maanantaina veroprosentit vuodelle 2021.

Valtuutetut päättivät yksimielisesti pitää prosentit ennallaan. Näin ollen kunnan tuloveroprosentti on jatkossakin 21,50 ja yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20.

Muualla maassa ja Varsinais-Suomessa tuloveroprosentti on keskimäärin 1,53–1,54 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin Sauvossa.

Talousarvion 2021 valmistelussa Sauvon kunnan tuloveroprosenttina on käytetty nykyistä tuloveroprosenttia 21,5, jolloin tulevan vuoden verokertymäksi arvioidaan hippua vaille 10 miljoonaa euroa.

Yleishyödyllisiä ei veroteta

Kiinteistöjen verottaminen ei ole Sauvossa samalla lailla yläkantissa kuin tuloverotus.

Yleisen kiinteistöveroprosentin alaraja on Suomessa 0,93 ja yläraja 2,00, joten Sauvon kunta on prosentillaan 1,20 kohtalaisen maltillinen kiinteistöverottaja.

Vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on Sauvossa ensi vuonnakin 0,60 (lain määrittelemä alaraja 0,41 ja yläraja 1,00) ja muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,40 (rajat laissa 0,93 ja 2,00).

Yleishyödyllisten yhteisöjen omistamia rakennuksia ja niiden maapohjaa ei Sauvossa veroteta tällä hetkellä eikä myöskään vuonna 2021.

Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruudet laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle.

Kunta saa alueensa kiinteistöistä maksettavat kiinteistöverot itselleen täysimääräisesti.

Kuntien tulee ilmoittaa tuloveroprosenttinsa ja kiinteistöveroprosenttiensa suuruudet verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Sairaanhoitopiirille lupa palauttaa rahaa?

Verotuspäätösten ohessa Sauvon kunnanvaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen ehdottamat muutokset kuntayhtymän perussopimukseen.

Mikäli muutokset päätetään toteuttaa sairaanhoitopiirissä, uutta on muun muassa se, että tilinpäätöstä käsitellessään sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto voi päättää, että tilikauden ylijäämä tai osa siitä palautetaan jäsenkunnille niiden palvelujen käytön mukaisessa suhteessa.

Lisäksi Sauvon valtuusto päätti Sauvon kunnan ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen hankinnasta.

Valtuusto päätti valita Sauvon kunnan tilintarkastusyhteisöksi ajalle 1.1.2020–31.12.2023 BDO Audiator Oy:n, vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, HT Kirsi Ehrlund.

Samalla päätettiin, että Sauvon kunnan tytäryhteisöjen yhtiökokoukset valitsevat tilintarkastusyhtiökseen BDO Audiator Oy:n.

Sauvon kunnan tilintarkastuspalvelujen hankintaan liittyen saatiin tarjous ainoastaan BDO Audiator Oy:ltä.