Sauvo sai 410 000 euroa harkinnanvaraista

0
Harmaaseen marraskuuhun uutinen harkinnanvaraisesta tuesta on Sauvossa tervetullut. (arkistokuva)

SAUVO

Sauvon kunta saa vielä tälle vuodelle harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 410 000 euroa. Valtiovarainministeriö julkisti päätöksen tuettavista kunnista ja tukisummista torstaina.

Tukisumma on peräti 139 euroa jokaista sauvolaista kohden, eli varsin merkittävä, sillä korkein tukisumma asukasta kohden oli 145 euroa ja se maksettiin Karijoelle.

Vuonna 2020 kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haki 149 kuntaa ja haettu avustussumma oli yhteensä 345,0 miljoonaa euroa. Keskimäärin korotusta haettiin 103 euroa asukasta kohden. Korotukseen oli käytettävissä enintään 60 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päätti 19.11.2020 jakaa korotusta 66 kunnalle.

Valtionosuuden korotusta haki tänä vuonna 149 kuntaa ja haettu summa oli yhteensä lähes 346 miljoonaa euroa. Valtionosuuden korotusta myönnettiin 66 kunnalle.

– Harkinnanvaraisen tuen ennätyksellisen suuri hakija- ja saajajoukko osoittaa, kuinka poikkeuksellisia aikoja elämme. Korona on vaikuttanut myös isompiin kaupunkeihin, joita on saajien joukossa. Tukien myöntämisessä olemme noudattaneet niin aiempia tutuksi tulleita kriteerejä kuin huomioineet koronan vaikutukset ja jo maksetut koronaan liittyvät tuet, kertoo kuntaministeri Sirpa Paatero ministeriön tiedotteessa.

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Lisäksi otetaan huomioon paikalliset erityisolosuhteet.

Kunnat perustelivat korotuksen tarvetta hakemuksissaan muun muassa taloudellisen tilanteen heikkenemisellä, korona-epidemian aiheuttamilla tulomenetyksillä sekä lisäkustannuksilla, verotulojen yleisellä vähenemisellä, tilinpäätösten alijäämien kasvulla ja niiden tasapainotusongelmilla, valtionosuusleikkauksilla, palvelutarpeiden muutoksilla sekä poikkeuksellisilla ja ennakoimattomilla menoilla sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi. Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimia, joihin kunnan on syytä varautua korotuksesta riippumatta. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista lisäystä kunnan omassa päätäntävallassa oleviin menoihin.

Korotukset maksetaan kunnille tämän vuoden loppuun mennessä.