Sauvon investoinneista äänesteltiin

0
Niemenkulman koulun lakkautuksen on todettu tuovan noin 60 000 euron säästöt. Vanhempien mielestä summa on kovin pieni suhteessa siihen, mihin rahaa samaan aikaan laitetaan.

SAUVO

Sauvon kunnanhallitus hyväksyi koko päivän kestäneessä talousarviokokouksessaan talousarvion käyttötalousosan kunnanjohtajan esityksen mukaisena. Investoinneista sen sijaan äänesteltiin.

Alun perin kunnanjohtaja esitti vuodelle 2021 ohjelmistojen ja laitteiden uusimiseen ja päivittämiseen 50 000 euroa, mutta kunnanhallituksen käsittelyn aikana hän pienensi summan 40 000 euroksi. Samoin hän pienensi koulukeskuksen piha-alueen rakentamiseen ensi vuonna esitetyn 100 000 euroa 50 000 euroksi.

Johan Söderholm (kok.) teki puolestaan muutosesityksen, että ohjelmistoihin ja laitteisiin osoitetaan ensi vuonna vain 40 000 euroa. Kunnanjohtajan muutettu pohjaehdotus voitti äänin 4–3. Kunnanjohtajan ehdotuksen puolesta äänestivät keskustan Esko Kiviranta, Perttu Laaksonen ja Satu Simelius sekä vasemmiston Marko Pekkarinen. Ehdotusta vastustivat Mari Kesälä (sd.), Johan Söderholm ja Mari Lehtikankare-Toivonen (kok.).

Samoin Johan Söderholm esitti, että kunnanviraston kalustukseen ensi vuodelle esitetty 20 000 euroa poistetaan kokonaan. Söderholmin muutosesitys voitti äänin 5–2. Muuutosesityksen puolesta äänestivät Esko Kiviranta, Perttu Laaksonen, Johan Söderholm, Mari Lehtikankare-Toivonen ja Satu Simelius. Määrärahan olisivat pitäneet talousarviossa Mari Kesälä ja Marko Pekkarinen.

Perttu Laaksonen esitti torin alueen kunnostamisen aloittamista jo ensi vuoden aikana, kun taloussuunnitelmassa tähän tarkoitukseen oli kirjattu 10 000 euroa vuodelle 2024 ja 20 000 euroa vuodelle 2025. Laaksonen ehdotti, että torin kunnostamiseen pannaan 5 000 euroa viitenä peräkkäisenä vuonna, alkaen siis ensi vuodesta. Laaksosen muutosesitys voitti äänin 5–2. Laaksosen kannalla olivat Esko Kiviranta, Perttu Laaksonen, Johan Söderholm, Mari Lehtikankare-Toivonen ja Satu Simelius ja Laaksosen muutosesitystä vastaan Mari Kesälä ja Marko Pekkarinen.

Näillä investointiesitykseen tehdyillä muutoksilla mennään vielä seuraavaan hallituksen kokoukseen, jossa on tarkoitus saada talousarvioesitys valmiiksi valtuustoa varten. Kunnanhallitus kokoontuu 23. marraskuuta ja valtuusto 7. joulukuuta.