Turun kehätien remontti etenee aikataulussaan – Työmailla työskentelee nyt noin 160 henkeä

0
Kirismäessä muutokset ovat isoja. Uudet tielinjaukset näkyvät vihreinä ilmakuvassa.

KAARINA, LIETO

Turun kehätien parannustyöt Kauselan ja Kirismäen eritasoliittyminen välillä ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Koko tieosuus muuttuu nelikaistaiseksi ja kaikki risteykset muuttuvat eritasoliittymiksi. Täysin valmista on kahden vuoden kuluttua.

– Toistaiseksi ei ole tullut mitään yllätyksiä ja työt ovat edenneet täysin aikataulussaan, hanketta hallinoivan Väyläviraston projektinjohtaja Juha Sillanpää kertoo.

Sillanpää kuvailee hanketta melko isoksi. Näin suuria tieurakoita Suomessa on meneillään vain kymmenkunta vuosittain.

Tällä hetkellä kehätien työmailla työskentelee noin 160 ihmistä. Määrä vaihtelee jonkin verran eri työvaiheissa. Sillanpään mukaan työvoimaa on ollut saatavilla hyvin, eivätkä urakoitsijat ole kärsineet työvoimapulasta missään vaiheessa.

Peräti 18 uutta siltaa

Töiden edetessä koko kahdeksan kilometrin mittainen tieosuus 10-tien ja 1-tien välillä muutetaan nelikaistaiseksi, ja nopeusrajoitukseksi tulee 100 km/h.

Kirismäen eritasoliittymä on hankkeen suuritöisin kohde. Ramppien rankentamisen lisäksi sieltä puretaan kaksi siltaa ja rakennetaan peräti yhdeksän uutta. Valmista siellä on ensi vuoden syksyllä.

Kaiken kaikkiaan Kauselan eritasoliittymän ja Kirismäen välille rakennetaan 18 uutta siltaa. Yksi niistä on vihersilta, joka tarjoaa eläimille turvallisen kulun kehätien yli.

Auranlaaksossa liikennejärjestelyihin kuuluu muun muassa kevyen liikenteen alikulkujen rakentaminen Kaarinantielle, Littoisjärventielle ja kehätien liittymiin. Kauselan eritasoliittymässä 10-tien yli kulkeva silta levennetään.

Vilkas liikenne vaatii paljon tilapäisratkaisuja

Sillanpään mukaan tämän tiehankkeen suurimpia haasteita on vilkas liikenne. Vuorokaudessa kehätietä pitkin kulkee noin 13 500 autoa.

– Sen vuoksi meidän on pitänyt tehdä melko paljon tilapäisteitä, jotta liikenne saataisiin sujumaan. Onneksi osaa niistä voidaan hyödyntää myöhemmin kevyemmän liikenteen kulkuväylinä.

– Yhtenä tämän hankkeen haasteena oli se, missä säilyttäisimme 100 000 kuutiota mursketta, joka on varattu tien pohjaksi hankkeen toisessa vaiheessa. Lopulta päätimme ajaa sen tien varteen pitkäksi kasaksi.

Sillanpää laskee, että kaiken kaikkiaan louhetta ja mursketta on tehty noin 350 000 kuutiometriä, Se kaikki on louhittu Kirismäestä.

Vedenpitävä budjetti

Turun kehätien parannustyö maksaa kaikkiaan noin 98 miljoonaa euroa. Summassa ovat mukana myös Kaarinan ja Liedon maksuosuudet.

Hanke on jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkoi vuoden 2019 maaliskuussa ja valmista tulee vuoden 2021 lopulla. Sen hinnaksi tulee 39 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vaiheen urakoitsijana toimii Destia Oy.

Toisen, 59 miljoonaa euroa maksavan vaiheen työt alkoivat tämän vuoden kesällä ja valmistuvat vuoden 2023 aikana. Toisen vaiheen urakoitsija on Kreate Oy.

– Kustannusten suhteenkaan ei pitäisi tulla mitään yllätyksiä. Me pysymme budjetissa, sillä hanke toteutetaan ST-urakoina. Se tarkoittaa sitä, että urakoitsijat vastaavat suunnittelusta ja toteutuksesta. Me vain kerromme, mitä haluamme heiltä, Sillanpää toteaa.