Hakkiskodon laajennus uhkaa kallistua 30 prosenttia

0
Hakkiskodon laajennusta koskeva hankintapäätös tehdään mahdollisesti Sauvon kunnanhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 28. joulukuuta.

SAUVO

Sauvon kunta julkaisi marraskuun alussa tarjouspyynnön koskien päiväkotihankintaansa eli Hakkiskodon laajennusta.

Tarjouskilpailu päättyi 30. marraskuuta. Tarjousajan sisällä jätettiin neljä tarjousta.

Kaikki jätetyt tarjoukset ylittävät selvästi rakennukselle kunnan investointibudjetissa varatun euromäärän.

Jotta hankintaa voidaan jatkaa, tulee Sauvon kunnan korottaa Hakkiskodon laajennushankkeen määrärahaa peräti 450 000 eurolla.

Viime maanantaina koolla ollut Sauvon kunnanhallitus asettui yksimielisesti sille kannalle, että päiväkotihankkeen eteenpäin viemistä on syytä jatkaa.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hanketta varten varataan Sauvon ensi vuoden talousarvioon yhteensä 1 950 000 euron suuruinen investointimäärämääräraha. Mikäli valtuusto ei myönnä määrärahaa, joudutaan hanke keskeyttämään.

Hankintapäätös 28. joulukuuta?


Tähän saakka arviona on ollut, että Sauvo selviytyisi päiväkoti-investoinnistaan 1,5 miljoonan euron määrärahalla ja saman suuruisella investointilainalla. Nyt näyttää vahvasti siltä, että rahan- ja lainantarve on peräti 30 prosenttia arvioitua suurempi.

Tarvittavasta noin kahdesta miljoonasta eurosta kalustuksen osuus on 50 000 euroa. Loppusumma käytetään itse rakennuksen, pihatöiden ja kaukolämpö-, vesi-, sähkö- ynnä muiden liittymien toteuttamiseen. Lisäksi kuluja aiheutuu luvista ja ulkopuolisten valvojien palkkioista. Summaan sisältyy kolmen prosentin suuruinen lisätyövaraus.

Sauvon vs. kunnanjohtaja Leena Pieniniemi kertoo, että Sauvon kunnanvaltuuston viime viikolla peruuntunut kokous pidetään ensi maanantaina 21. joulukuuta. Esityslistalla on tuolloin myös päiväkotihankkeen rahoituksen hyväksyminen.

Tällä tietoa valtuuston ensi maanantain kokouksessa Seuralassa ovat fyysisesti paikalla vain valtuuston puheenjohtaja Erkki Paaskunta (kok.) ja vs. kunnanjohtaja Pieniniemi.

Tilaisuus ei kuitenkaan ole suljettu edes yleisöltä, mutta pandemia-oloissa ounastellaan – ja selkeästi toivotaankin – väkimäärän jäävän vähäiseksi.

– Jos valtuusto asettuu maanantaina sille kannalle, että päiväkotihanke viedään loppuun saakka, tehdään Hakkiskodon laajennusta koskeva hankintapäätös kunnanhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 28. joulukuuta, Leena Pieniniemi kertoo.

Lainamäärään tuntuva lisäys


Kuten jo edellä todettiin, Sauvon kunnan on rahoitettava päiväkotihankkeensa lainanotolla.

Viimeksi vahvistetussa tilinpäätöksessä Sauvon kunnan lainamäärä oli runsaat yhdeksän miljoonaa euroa. Kymmenen miljoonan euron rajapyykki ylittynee siis tuota pikaa – ellei ole jo ylittynyt.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Sauvon kunta joutuu tilivuonna 2021 ottamaan uusia pitkäaikaisia lainoja yhteensä 2 525 000 euron verran.

Pitkäaikaisia lainoja on ensi vuonna tarkoitus myös lyhentää. Lyhennysten suuruudeksi on kaavailtu yhteensä 481 000 euroa.

Nähtäväksi jää, alkaako Sauvon kunnan asukaskohtainen lainamäärä lähestyä ensi vuoden päättyessä jo hieman hälyttävää 4 000 euroa/as -rajapyykkiä.

FAKTA


Sauvon kunnanhallitus päätti kuluvan vuoden elokuussa, että päiväkoti Hakkiskodon laajennus toteutetaan moduulirakentamisena.

Hankkeen toteutustapa on KVR-urakka eli kokonaisvastuurakentaminen.

Moduulirakentaminen mahdollistaa sen, että tiloja voidaan tilatarpeen pienentyessä tai kasvaessa muokata kulloiseenkin tarpeeseen sopivaksi.

Ennusteiden mukaan päivähoidon tarve tulee pienemään Sauvossa lähivuosina.

Hanketta varten on tarkoitus vahvistaa määräraha vuoden 2021 talousarvioon.

Sauvon kunnan tekninen toimisto on valmistellut kilpailuttamista ja siihen liittyviä asiakirjoja yhdessä hankkeeseen kytkettyjen konsulttien kanssa.

Rakennushankkeen tilaohjelman mukaiseksi laajuudeksi on määrittynyt huoneistoalana 535-565 neliömetriä ja kokonaisalana 630-690 neliömetriä.