Paimioon ollaan luomassa kuntakohtaista vanhempaintoimintaa

0
Vanhempaintoimijoiden verkostoillasta muodostui iloinen kohtaaminen. Kuvassa etualalla Vanhempaintoiminnan mentorit ry:n puheenjohtaja Mika Jokinen.

PAIMIO

Paimion kaupunkiin ollaan luomassa kuntakohtaista vanhempaintoimintaa. Asian tiimoilta oli marraskuun viimeisellä viikolla koolla Kaimalan Karhulammella joukko aktiivisia vanhempaintoimijoita. Mukana olivat myös Paimion sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, opetuspäällikkö Hilkka Koret, sekä Kriivarin koulun rehtori Sari Välimaa.

Kuntakohtaiset vanhempainyhdistykset koordinoivat koulujen ja päiväkotien vanhempainyhdistysten toimintaa alueellaan. Tarkoituksena on luoda positiivinen, kannustava ja kehittävä kumppanuus kunnan kanssa.

Hyvälle ja rakentavalle yhteistyölle olivat Karhulammella luomassa edellytyksiä myös Vanhempaintoiminnan mentorit ry:n puheenjohtaja Mika Jokinen ja järjestötoiminnan asiantuntija Anri Leveelahti Suomen Vanhempainliitosta.

Jokinen piti alustuspuheenvuoron kuntakohtaisesta vanhempaintoiminnasta. Leveelahti puhui otsakkeella ”Rakentavan keskustelun pelisäännöt”.

Illan kuluessa mietittiin yhdessä vastauksiin muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Mikä on tärkeintä kodin ja koulun yhteistyössä kuntatasolla ja mikä mahdollistaa onnistuneen yhteistyön? Mitä haasteita on kuntatason yhteistyön käynnistämisessä tai toiminnassa? Mitä kukin on valmis tekemään yhteistyön edistämiseksi?

Keskustelun tarkoituksena oli paitsi syventää ymmärrystä kodin ja koulun/päiväkodin yhteistyön nykytilasta kunnassa myös puhua yhteistyön odotuksista ja tarpeista.

Tilaisuuden kuluessa kävi ilmi, että koolle oli saatu idearikas ja innokkaasti keskusteleva vanhempaintoimijoiden joukko. Illan päätteeksi todettiin verkostotapahtuman olleen hyödyllinen ja innostava.

– Tunnistimme yhdessä tarpeen ja loistavan mahdollisuuden hyvään yhteistyöhön Paimiossa, kertoo rehtori Sari Välimaa.

FAKTA


Kuntakohtainen vanhempaintoiminta tuo vanhempien näkökulmaa varhaiskasvatuksen, koulun ja muiden lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen.

Toiminta perustuu luottamukseen ja aitoon osallisuuden kokemukseen.

Toimintamallin kuntakohtaiselle vanhempaintoiminnalle on luonut Suomen Vanhempainliitto. Liitossa koetaan tärkeäksi, että vanhemmat tulevat kuulluksi jo päätösten valmisteluvaiheessa.

Kuntakohtainen vanhempainyhdistys on vanhempien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöfoorumi ja vaikuttamiskanava. Perimmältään se on kunnista riippumatonta vapaata kansalaistoimintaa.

Kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kunnan kouluissa ja päiväkodeissa toimivat vanhempainyhdistykset sekä yksittäiset vanhemmat.