Sauvon budjettijuna puksuttelee pian pääteasemalle

0
Sauvon tori-ilmettä voitaneen kuvata sanalla alakuloinen. Parannusta on kuitenkin luvassa jo lähivuosina, mikäli valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen torialueen kasvojenpesusta.

SAUVO

Sauvon kunnan talousarvio on käytännössä valmis. Se vaatii vielä kunnanvaltuuston hyväksynnän, mutta suuria kiistakapuloita – jos pieniäkään – ei ole näköpiirissä.

Valtuuston oli määrä sinetöidä talousarvio jo viime maanantaina, mutta covid-pandemian vuoksi kokous siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Uusi todennäköinen ajankohta on jouluviikon maanantai.

Sauvon kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi talousarviota, jonka vuosikate on suuruudeltaan runsaat puoli miljoonaa euroa ja tilikauden tulos lähellä nollaa eli 1 240 euroa.

Vuosikate on 717 000 euroa parempi kuin Sauvon kunnan viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen (tilivuosi 2019) vuosikate.

Valtion kunnille ohjaama lisätuki on helpottanut merkittävästi vuoden 2021 talousarvion laadintaa myös Sauvossa.

Henkilöresurssia

lisätään hiemanMikäli kunnanhallituksen talousarvioehdotus toteutuu, tuotetaan Sauvon kunnan palvelut vuonna 2021 nykyisessä laajuudessaan, mutta henkilöresurssia lisätään hieman. Se näkyy talousarviossa toimintamenojen kasvuna.

Henkilöstöresurssin kohdalla suurin muutos toteutunee palvelukeskuksessa, jonka henkilökunta kasvaa kunnanhallituksen esityksessä kahdella uudella hoitajalla. Talousarvioon sisältyy henkilöstömuutoksena myös ympäristösihteerin viran kokoaikaistaminen. Lisäksi sivistystoimelle aiotaan palkata kanslisti, joka työskentelee osittain myös sosiaalitoimen tehtävissä.

Näillä näkymin kunnan ulkoiset toimintamenot kasvavat vuonna 2021 yhteensä 302 000 euroa verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Prosenteissa laskettuna toimintamenojen kasvu on 1,7 prosenttia.

Talousarvion ulkoiset toimintatulot vähenevät ensi vuonna noin 48 000 euroa verrattuna vuoden 2020 talousarvioon.

Koulukeskuksen

piharaha puolittui

Sauvon kunnan ensi vuoden verotuloarvio on kuitenkin vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 39 200 euroa parempi ja tilinpäätökseen 2019 verrattuna peräti 569 000 euroa parempi.

Kunnanhallituksen esitys on ensi vuoden osalta pitkälti kunnanjohtaja Seppo Allénin antaman talousarvioehdotuksen mukainen. Ottaen huomioon myös sen, että Allén muutti ehdotustaan viime hetkillä esittäen koulukeskuksen piha-alueen rakentamisen määrärahan puolittamista 100 000 eurosta 50 000 euroon sekä laite-, ohjelmisto- ja ICT-hankintamenojen karsimista 10 000 eurolla.

Hallitus teki investointimenoihin vielä joitakin vähäisiä lisäkarsintoja koskien sekä talousarviovuotta 2021 että suunnitelmavuosia 2022–2025. Punakynä kohdistui muun muassa kunnanviraston kalustamiseen ja suunnitelmavuosien laite-, ohjelmisto- ja ICT-hankintoihin.

Kunnanhallitus asettui myös sille kannalle, että Sauvon torin aluetta on syytä kunnostaa jo lähivuosina. Hallitus ehdottaa torihanketta varteen yhteensä 25 000 euron suuruista määrärahaa vuosille 2021–2025.

Kunnanjohtajan esityksessä torimääräraha oli yhteensä 30 000 euroa, mutta se oli ajoitettu vasta vuosille 2024–2025.

Päiväkodista

neljä tarjoustaSauvon ensi vuoden merkittävin investointi on päiväkodin laajennus, joka toteutetaan niin sanottuna kokonaisvastuurakentamisena. Tavoitteena on, että laajentuneet päivähoitotilat olisivat käytössä jo kesän 2021 jälkeen.

Päiväkotihankkeen kustannusarvio on laitteineen ja kalusteineen 1,5 miljoonaa euroa.

Päiväkodin laajennuksen tarjouskilpailuun on jätetty neljä tarjousta.

Sauvon kunnan ensi vuosien investointien kokonaissumma on runsaat kaksi miljoonaa euroa. Päiväkoti on ainoa iso investointi. Seuraavaksi suurimmat – koulukeskuksen piha-alue, koulukeskuksen kalustaminen, Kulmala-Timperin kaavatiet ja Lautkankareen suunnan kevytväylän suunnittelu ovat luokkaa 50 000–60 000 euroa.

Maan hankintaan on talousarviossa varattu 100 000 euroa, mutta summa saattaa hyvinkin jäädä käyttämättä.

Sauvon kunnan viime vuosien merkittävin investointihanke on ollut koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus. Se valmistui elokuussa 2020.

Uudet tilat saatiin käyttöön syyslomien jälkeen lokakuussa, jolloin myös opetuksen poikkeusjärjestelyt vihdoin päättyivät. Sauvon koulutoimessa palattiin normaaliin arkeen vakavan sisäilmaongelman ja muutamia vuosia kestäneiden hankalien väistöjärjestelyjen jälkeen.