Sauvossa tehtiin maanantaina hankintapäätös koskien päiväkoti Hakkiskodon laajentamista

0

SAUVO

Asia on toistaiseksi salainen. Sauvon vuoden 2021 suurimman investoinnin budjetti ei tiettävästi ylity. Myös tilaohjelmassa pysytään.

Sauvon kunnanhallitus piti vuoden 2020 viimeisen kokouksensa maanantaina 28. joulukuuta. Tärkein asiakohta kokouksen esityslistalla oli päiväkoti Hakkiskodon laajentamista koskeva hankintapäätös. Määräaikaan mennessä hankkeen toteuttamisesta oli saatu neljä ehdot täyttävää tarjousta.

Useiden vuosien ajan vireillä ollut Hakkiskodon laajennus on paitsi Sauvon kunnan odotetuin myös ylivoimaisesti kallein investointi vuonna 2021. Sen suuruusluokka on kaksi miljoonaa euroa.

Odotusten mukaisesti Sauvon kunnanhallitus teki kokouksessa Hakkiskotoa koskevan ison hankintapäätöksen. Päätös määriteltiin saman tien salaiseksi.

Ensi alkuun kunnassa katsottiin, ettei hankinnasta ole mahdollista kertoa mitään – edes euromääräistä suuruusluokkaa tai toteutuksen karkeaa aikataulua – ennen kuin tarjouskilpailuun osallistuneita tahoja on informoitu hallituksen päätöksestä.

Sen verran tiedotuslinjaa kuitenkin höllättiin, että päiväkotilaajennuksen kerrottiin mahtuvan vuoden 2021 talousarviossa määriteltyihin euromääräisiin raameihin ja että rakennushankkeen tilaohjelmasta ei jouduta tinkimään.

Aikataulun osalta kerrottiin, että teknisten syiden johdosta hanke saattaa viivästyä tavoiteaikatauluun nähden muutamalla viikolla.

Syksyn kuluessa on kaavailtu, että päiväkotihanke voisi valmistua vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tämän hetken arvio on, että työt jatkuvat muutaman viikon ajan myös kolmannen vuosikvartaalin puolella.

Päiväkotihankinnan kilpailutuksessa kävi loppumetreillä niin, että talousarvion investointiosaan vuodelle 2021 varatun määrärahan todettiin olevan liian pieni hankkeen toteuttamiseksi. Niinpä määrärahaa jouduttiin korottamaan peräti 450 000 euron verran.

Tavallista suurempaa optimismia on ilmennyt myös aikatauluihin liittyen. Jossain vaiheessa arveltiin, että moduulirakentamisena toteutettava päiväkotilaajennus voisi olla valmis jo vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Sauvon kunnan vuoden 2021 talousarviossa on varattu Hakkiskodon laajentamiseen 1 900 000 euroa. Laajennusosan kalustamiseen on osoitettu varovaiset 50 000 euroa.