Kaarina haluaa Piikkiön taajamaanja kehätien lähelle osayleiskaavan

0
Piikkiön Kirismäen pohjoispuolelle on jo käytössä uusi Pukkilan eritasoliittymä. Näkymä Pukkilan liittymän ylikulkusillta Kirismäen suuntaan.

KAARINA

Kaarinan kaupunki haluaa panostaa lähivuosina Piikkiön taajaman ja uudistuvan kehätien lähialueiden osayleiskaavan laatimiseen.

Yleiskaavoituksessa Piikkiön taajama ja kehätien seudut ovat yleiskaavoituksen painopisteitä jo vuonna 2021. Kehitettävää aluetta rajaavat Liedon raja, kehätie, moottoritie ja rautatie.

Suunnittelutyöhön tulee merkittävästi vaikuttamaan Turun ja Helsingin välisen nopean junayhteyden ratalinjaus.

Kaksoisraide sijoittuu aikanaan joko radan nykyiseen maisemakäytävään tai sitten toteutetaan niin sanottu Piikkiön oikaisu Nunnan kaarelta edelleen Tammisiltaan nykyiselle radalle. Nopean junayhteyden yleissuunnittelusta vastaa Väylävirasto.

Osayleiskaavalla on tarkoitus selvittää Kehätien varren maankäytön periaatteita. Tavoitteena on kehittää yritysaluetta valtakunnallisten väylien varrelle.

Maankäytön lisäksi alueella on merkittäviä liikenneverkon kysymyksiä.

Turun kehätiestä on rakentumassa nykyiseen verrattuna kokonaan uusi tie. Esimerkiksi Kirismäen pohjoispuolelle on jo käytössä uusi Pukkilan eritasoliittymä.

Tällä hetkellä maakuntakaava on ainoa oikeusvaikutteinen kaava Pukkilan ja Kirismäen välillä.

Yleiskaavalla yhä

suurempi merkitysPiikkiön taajama on Turun kaupunkiseudun rakennemallissa kehitettävä lähialueen keskus, joka tarjoaa kirkonkylämaista ja maaseutuun kytkeytyvää asumista.

Piikkiön taajama kuuluu maakuntakaavan kaupunkikehittämisen kohdealueeseen.

Alueella on oikeusvaikutukseton Piikkiön keskustan osayleiskaava vuodelta 1999. Maakuntakaava on Piikkiön taajaman oikeusvaikutteinen ylemmän tason kaava.

Alueen kehittämisen kannalta katsotaan tärkeäksi, että koko Uudenmaantien/Helsingintien varren taajamissa on nykyaikainen yleiskaava. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan merkitys on lisääntynyt muun muassa hallinto-oikeuden ratkaisuissa.

Laajasti ottaen osayleiskaavan tehtävänä on määritellä Piikkiön taajaman maankäytön suuntaviivat.

Suunnittelualuetta rajaavat luoteessa ja koillisessa Liedon raja ja etelässä Kuusistonsalmi. Suunnittelualueeseen kuuluvat alueet Tuorlasta Makarlaan ja Nunnasta Pukkilaan ja Kirismäkeen.

Kehätien vartta on tarkoitus suunnitella yhdessä Liedon kunnan kanssa.