Kilpailutuksen yhteydessä selvisi: kaikki paimiolaisoppilaat eivät syö kouluruokaa

0

PAIMIO

Paimion kaupunginvaltuuston vuoden 2020 viimeisessä kokouksessa kävikeskustelussailmi, että läheskään kaikki peruskoulun oppilaat eivät syö kouluruokaa, ainakaan päivittäin.Herää tietenkin kysymys, tiedetäänkö asiasta perheissä?

Kouluruuasta toistuvasti tai satunnaisesti kieltäytyvien määrä ei ole Paimiossa aivan vähäinen, koska ”syömättömyys” on jouduttu huomioimaan myös ruokapalveluja kilpailuttaessa. Hävikkiä ei haluta eikä siitä myöskään haluta maksaa. Lisäksi kyse on koululaisten hyvinvoinnista ja terveydestä.

Kunnallislehti ei saanut Paimion kaupungilta tietoa siitä, kuinka paljon yläkoulun päivittäisten aterioiden menekki/ateriamäärät ovat tällä hetkellä oppilasmäärää pienemmät.

Viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan Paimion yläkoulussa ja lukiossa 8–10 prosenttia oppilaista jättää kouluaterian syömättä. Paimion alakouluissa määrä on 5–6 prosenttia.

Kyseisen kouluterveyskyselyn vastausaineisto on kuitenkin lähes kahden vuoden takaa, joten tilanne on saattanut muuttua huomattavastikin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi vuoden 2019 toukokuussa, että 23 prosenttia Suomen lukiolaisista ei syö lounasta päivittäin.

Suunnilleen samoilta ajoilta on valtakunnallinen arvio, jonka mukaan Suomessa kaikista koululaisista 85 prosenttia syö päivittäin kouluruokaa. Sen sijaan 13–17-vuotiaista vain 65 prosenttia syö kouluruoan päivittäin.

Paimiossa tilanne on siis keskimääräistä parempi.

Paimiossa on kuitenkin eräissä epävirallisissa yhteyksissä arvioitu, että jopa viidennes yläkoulun ja lukion oppilaista karttaisi kouluruokaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Kyseinen arvio on mahdollisesti yläkantissa.

Ilmiö ei sinänsä ole uusi, mutta nyrpistely kouluruoalle on kuitenkin lisääntymään päin, etenkin peruskoulun yläluokilla ja lukiossa. Eräiden tietojen mukaan kyseessä on pääkaupunkiseudulta maakuntiin levinnyt muoti-ilmiö.

Paimion kaupun ki kilpailuttaa parhaillaan ruokahuolto-kokonaisuutta, johonkuuluu kolme valmistuskeittiötä: Vistanpata, Paltanpata ja Lukionpata.Niistä Paltanpata on toiminnassa aamusta iltaan seitsemänä päivänä viikossa ympäri vuoden.

Kouluissa tarjotaan lounas ja iltapäiväkerholaisille välipala. Vistan koulussa on myös mahdollisuus maksulliseen välipalaan.

Päiväkodissa tarjotaan aamupala, lounas ja välipala. Vuorohoidossa tarjotaan noiden aterioiden lisäksi päivällinen ja iltapala.

Ikäihmisille Paltanpuistossa ja terveyskeskuksessa tarjotaan aamupala, lounas päiväkahvi, päivällinen ja iltapala.

Kotiaterioita toimitetaan myös. Koteihin menee käytännössä vain lounasaterioita.

Paimion valmistuskeittiöiden ruokalistat suunnitellaan ravitsemussuositusten mukaisesti.