Paimiolla ei tilinpäätöshuolia – valtion avokätisyys ennakoi mukavan suuruista ylijäämää

0
Valtio raotti rahakirstuaan kuntien hyväksi.

PAIMIO

Paimion kaupunginhallituksella oli viime keskiviikon kokouksen esityslistalla mieluisa asiakohta: vuoden 2020 talousarvion muuttaminen siten, että valtionosuuksiin kirjataan 1 263 000 euron suuruinen tulonlisäys ja että verotulosarakkeeseen merkitään 1 010 000 euron lisäys.

Hallitus esittää valtuustolle, että kyseiset muutokset hyväksytään. Asiasta ei äänestetty.

Se seikka, että samalla jouduttiin kasvattamaan teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosan menoja 45 000 euron verran, ei häirinnyt ketään.

Teknisen puolen menojen pienehkön korotuksen taustalla on muun muassa se, että suunnittelumäärärahoja on vastaavasti leikattu investointiosassa. Lisäksi teknisen johtajan vaihtumisesta johtuen kaupungille kertyi jonkin aikaa kahden viranhaltijan päällekkäisiä palkkauskuluja.

Keskiviikkona Paimion kaupunginhallituksessa käsittelyssä olleen valtionosuusmuutoksen taustalla on Suomen hallituksen 23. lokakuuta tekemä päätös vuoden 2020 seitsemännestä lisätalousarviosta.

Kuntien valtionosuuksia lisättiin korona-testausten vuoksi yhteensä 350 miljoonan euron verran. Kyseinen rahasumma jaettiin kunnille osana peruspalvelujen valtionosuutta. Paimion osuus korotuksesta oli 1 270 000 euroa. Verotulojen lykkäysmenettelyn kompensaatio alensi summaa hieman.

Myös kunnallisveron tilitykset olivat Paimiossa syksyn aikana ennakoitua suuremmat.

Syynä siihen olivat arvioitua paremmat palkkasummat – käytännössä muun muassa hyvä työllisyysaste – ja kuntien jako-osuuden nostaminen verotulojen kohdalla 62,27 prosentista 62,41 prosenttiin.