Paimion iso hankintasavotta on kääntymässä loppusuoralle

0
Kuinka moni oppilas Paimiossa jättää tarttumatta ruokailuvälineisiin? Tietävätkö vanhemmat, että näin käy?

PAIMIO

Paimion kaupunki kilpailuttaa parhaillaan ruoka- ja siivouspalvelujaan. Kyseessä ei ole pikkujuttu, sillä ensi heinäkuussa alkavan, vähintään viisi vuotta kestävän hankintajakson kokonaisarvo on noin 20 miljoonaa euroa.

Kilpailutuksessa on mukana myös Paimion-Sauvon kansanterveyskunta, joka kuitenkin tekee ruoka- ja siivouspalveluista oman erillisen sopimuksensa.

Kyseessä on pitkä EU-pykälien mukainen hankintaprosessi. Paimio julkaisi kilpailuttamiseen liittyvän hankintailmoituksen julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa viime syyskuussa. Sen jälkeen on vertailtu osallistumishakemuksia, valittu tarjoajia ja käyty neuvottelukierroksia.

Prosessin kuluessa on lähetelty sekä alustavia että lopullisia tarjouspyyntöjä. Vihonviimeisten tarjousten jättämisen takaraja on tällä tietoa laskiaistiistai 16. helmikuuta.

Sitova sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 26. maaliskuuta. Sopimuskausi alkaa 1.7.2021.

Tällä hetkellä Paimion ruoka- ja siivouspalveluista vastaa Arkea Oy.

Useita hakemuksia


Koska kyseessä on pitkä ja monimutkainen prosessi sekä iso hankinta myös euromääräisesti, käyttää Paimion kaupunki apunaan konsultin asiantuntemusta.

Ruoka- ja siivouspalvelu-hankintaa konsultoi kaupungille paimiolainen Kaukotek Oy toimitusjohtajanaan Jari Kaukonen .

– Hankintaprosessi on sujunut toistaiseksi hyvin. Olemme pysyneet suunnitellussa aikataulussa, ja hakemuksia on saatu jopa enemmän kuin alunperin oletettiin, Kaukonen kertoo.

Hankinnassa toteutetaan kilpailullista neuvottelumenettelyä, joka poikkeaa perinteisistä hankintatavoista muun muassa siten, että tarjoajien kanssa on runsaasti vuorovaikutusta. Neuvotellaan, keskustellaan ja kuullaan palveluntuottajien ideoita ja näkemyksiä.

– Tällä tavalla taklataan riskejä pois, Kaukonen toteaa,

Myös Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki on tyytyväinen prosessin sujuvaan etenemiseen.

– Hankinta on hyvällä mallilla ja edennyt suunnitelmien mukaisesti, hän sanoo.

Laadulla merkitystä


Hankinnassa pyritään korkeaan asiakastyytyväisyyteen. Tähtäimessä on kustannustason alentaminen laatua heikentämättä.

Lopullinen valinta suoritetaan tarjouspyynnöllä, jossa tarjouksen voittaa kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous hinnan painotuksen ollessa 60 prosenttia ja laadun 40 prosenttia. Laatutekijöitä ovat muun muassa niin sanottu palvelulupaus sekä osaaminen, kokemus ja pätevyys.

Sopimuskauden pituudeksi on suunniteltu alustavasti viisi vuotta. Sen jälkeen olisi tilaajan eli Paimion kaupungin yksipuolisesti päättämän option käyttömahdollisuus (mallia 1+1 vuotta).

Hankinnassa huomioidaan kestävä kehitys ja kiertotalousnäkökulma.

Paimion kaupungin tavoitteena on valita yksi tai kaksi palveluntuottajaa, joiden kanssa sopimus tehdään. Valittava palveluntuottaja voi olla myös ryhmittymä/työyhteenliittymä.

Kaupunki pidättää oikeuden hankkia ruokapalvelut ja siivouspalvelut eri toimijalta tai olla hyväksymättä ainoatakaan tarjousta. Viimeksi mainittu vaihtoehto on kuitenkin erittäin epätodennäköinen.

Iso kiinteistörypäs


Paimion kaupungin ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän ruoka- ja siivouspalveluhankinnat toteutetaan kokonaisuutena, joka kuuluu myös välinehuollosta huolehtiminen.

Hankintaan sisältyvät muun muassa seuraavat kiinteistöt ja palvelut:

Vistan, Lukion, Jokelan, Kriivarin ja Hanhijoen koulut. Paltanpuiston palvelukeskus. Ala-Vistan, Jokelan, Hanhijoen, Kriivarin, Lempilän, Tapiolan ja Preitilän päiväkodit. Kansanterveyskuntayhtymän hallitsemat kiinteistöt Paimiossa ja Sauvossa. Paimion kotihoidon tarvitsemat palvelut. Paimion kaupungintalon, kirjaston, nuorisotilojen, uimahallin, urheilupuiston, teknisen varikon, puuverstaan, paloaseman ja sähkökurssikeskuksen tarvitsemat palvelut.

Paimion kaupungin ruokapalveluista vastaa tällä hetkellä Arkea Oy. Ruokahuollon henkilöstövahvuus on Paimiossa keskimäärin 25 työntekijää. Päivittäin valmistetaan noin 2 300 lounasateriaa.

Asiakkaita palvellaan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus kunkin asiakasryhmän hyvinvointiin.