Sauvolaismies sai viisi vuotta vankeutta

0

SAUVO Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 15. tammikuuta 2021 langettanut sauvolaiselle keski-ikäiselle miehelle viiden vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen muun muassa törkeästä kavallusrikoksesta sekä useista törkeistä veropetoksista ja kirjanpitorikoksista. Rikokset on tehty aikavälillä 15.8.2011–14.6.2017.

Lisäksi kyseinen henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon, joka alkoi kuluvan kuun 15. päivänä ja jatkuu vuoden 2027 tammikuulle saakka. Liiketoimintakiellon määräämistä koskevaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei ylempi tuomioistuin vastaajan vaatimuksesta päätä toisin.

Sauvolaismiehen syyksi luetuista rikoksista – törkeästä kavalluksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta – on kaikista säädetty rangaistukseksi ainoastaan vankeutta.

Käräjäoikeus katsoo, että tuomittu on rikoksillaan aiheuttanut häneen tukeutuneille ja luottamusta kokeneille asiakkailleen – ja verorikosten osalta myös julkiselle vallalle – huomattavan laajamittaista vahinkoa.

Rikoksissa on useita Turun ja Peimarin seuduilla toimivia asianomistajia. Joidenkin kohdalla seurauksena on ollut asianomistajayrityksen liiketoiminnan loppuminen kokonaan. Myös muita hyvin merkittäviä, pitkäkestoisia ja vahingollisia seuraamuksia on ilmennyt.

Käräjäoikeus katsoi, että edellä mainitut seikat, rikosten lukumäärä ja niiden vakavuus huomioon ottaen viiden vuoden mittainen vankeusrangaistus on oikeudenmukainen seuraamus.

Euromääräisesti iso anastus


Törkeään kavallukseen liittyen tuomittu on anastanut hallussaan olleita sauvolaisen asiakasyrityksen varoja yhteensä peräti 256 000 euroa.

Anastukset ovat tapahtuneet siten, että asiakasyrityksen tilinkäyttöoikeuttaan väärin käyttäen kyseinen henkilö on siirtänyt asiakkaan tilitä huomattavia rahasummia oman yrityksensä tilille. Lisäksi hän on maksanut asiakasyrityksensä tililtä noin 70 000 euron verran sellaisia veromaksuja, jotka eivät liity asiakasyrityksen liiketoimintaan.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus katsoo, että sen lisäksi, että kavalluksen kohteena on ollut suuri määrä varoja, on tuomittu käyttänyt hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa asiakasyrityksen kirjanpitäjänä. Näin ollen rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Käräjäoikeus katsoo, että kokonaisarvostelussa tulee ottaa huomioon myös rikosten pitkä tekoaika.

Oman yhtiönsä kirjanpidon ja tilinpäätösten laatimisen tuomittu on laiminlyönyt kokonaan vuosien 2014-2016 väliseltä ajalta.

Tuomitun omistaman yrityksen pankkitileiltä oli vuosina 2014–2016 nostettu varoja euromääräisesti yli kaksin verroin enemmän kuin yrityksellä oli liikevaihtoa kyseisinä vuosina.

Osa varoista käytettiin tuomitun omistaman yrityksen liiketoiminnan kuluihin, mutta pääasiassa varoja – jotka siirrettiin asiakasyritysten tileiltä – käytettiin veikkauspeleihin ja vedonlyöntiin.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen, sillä tuomittu on lakiin kirjatun määräajan kuluessa ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon.

Varsinaisen valituksen viimeinen jättöpäivä on 15. helmikuuta 2021.