PÄÄKIRJOITUS Saat sanoa

0

Hei lapset ja nuoret, miltä maailma näyttää? Kertokaa – me aikuiset emme välttämättä tiedä, miltä se teidän silmissänne näyttää. Opetelkaa tuomaan omia ajatuksianne esille, jotta maailmasta tulisi myös teidän näköisenne.

Sananvapaus kuuluu perustuslain mukaan kaikille ikään katsomatta. Miten moni maailmassa kokeekaan, ettei ole tärkeä, koska hänen ja hänen kaltaistensa asioita ei oteta huomioon esimerkiksi päätöksenteossa? Tällaisista kokemuksista on syntynyt maailmanlaajuisia liikkeitä, kuten ilmastoliike, Me too- ja Black Lives Matter-kampanjat.

Kiitos kouluille, päiväkodeille ja nuorisotyölle, että olemme saaneet apuanne etsiessämme haastateltavia lasten tai nuorten mielipiteitä ja näkemyksiä kaivanneisiin uutisiimme. Samoin harrastustoimintaa järjestävät tahot ovat olleet arvokkaita yhteistyökumppaneita.

Parannettavaa silti on.

Kun jututamme nuoria, toivomme saavamme aitoja näkemyksiä heidän arjestaan tai kulloinkin aiheena olevasta asiasta. Niiden avulla syntyvä juttu on eloisa ja kiinnostava muillekin.

Sitähän toimitustyö on – yritämme tuoda esiin ihmisten näkemyksiä erilaisista asioista, jotta monenlaiset näkökulmat avautuisivat myös muille.

Mehän emme edes julkaise mitä tahansa. Meillä on eettiset ohjeet, jotka velvoittavat toimittajia punnitsemaan sitä mitä jutuissa ja kuvissa julkaistaan. Näiden Journalistin ohjeiden noudattamista valvoo median itsesääntelyelin, Julkisen sanan neuvosto JSN. Periaatelausumalla JSN korostaa lasten ja nuorten sananvapautta: lasten ja nuorten asioista kertominen on olennainen osa toimitusten työtä ja lapsilla ja nuorilla on oikeus tulla kuulluiksi mediassa.

Jos koulu on ottanut käytännön, että esimerkiksi kouluvuoden alkaessa huoltajilta pyydetään lupa lasten haastattelemiseen, toivomme, että huoltajille kerrottaisiin samassa yhteydessä sananvapaudesta ja lasten oikeudesta tulla kuulluksi. Kun tiedetään, että lapsia haastattelemaan tuleva media ja sen edustajat toimivat vastuullisesti, sekä vanhemmat että koulu voivat suhtautua luottavaisesti yhteistyöhön median kanssa.

Lapselta itseltään kysymme luvan. Kerromme, mitä haastattelu koskee ja missä se julkaistaan. Jos haastattelu on järjestynyt koulun kautta tai tapahtuu esimerkiksi tunnilla, toivomme opettajan välittävän tietoa myös vanhemmille. Toimituksissa ollaan aina tarkkoina, kun lapsia tai nuoria haastatellaan tai heistä julkaistaan kuvia. Lapset saavat sanoa, ja toimittaja harkitsee, voiko kaiken sanotun julkaista. (Emme muuten julkaise kaikkia aikuistenkaan sanomisia.)

Haluamme paikallislehdessä olla osaltamme kasvattamassa lapsia aktiivisiksi ja osallistuviksi ihmisiksi ja vahvistaa lasten sananvapautta.

Taina Tukia

Kuntsarin päätoimittaja toimi vuoden 2020 loppuun JSN:n 1. varapuheenjohtajana.