Föli rullasi yhden pysäkinvälin eteenpäin

0
Muutamalla eurolla Turkuun ja takaisin. Kyllähän se houkuttelee.

PAIMIO

Paimion kaupunginhallitus päätti viime keskiviikon kokouksessaan etäyhteyksin – ja yksimielisesti – että Paimio osallistuu Föli-alueen kuntakohtaiseen laajentumisselvitykseen.

Tämänhetkisen tiedon valossa liittyminen Föliin nostaisi mitä luultavimmin Paimion kaupungin vuotuisia joukkoliikennekustannuksia. Ei kuitenkaan siinä määrin, että Fölistä tulisi taloudellinen rasite.

Kohtuullisen kustannusnousun vastapainoksi paimiolaiset saisivat edullisen, luotettavan ja ympäristöystävällisen joukkoliikenteen. Plussana olisi myös asiakastyytyväisyys, joka on alusta saakka ollut Fölin käyttäjien keskuudessa korkealla tasolla.

Päälle päätteeksi Paimion kaupunki saisi uuden merkittävän imago- ja vetovoimatekijän.

Nämä varsin järkeenkäyvät seikat ovat luettavissa Fölin laajenemisesta tehdyssä kuntakohtaisessa esiselvityksessä. Kyseessä on suuntaa antava selvitys, jonka sisältämät luvut tulevat vielä monin paikoin täsmentymään. Tarkempiin lukuihin päästään onneksi jo kuluvan vuoden aikana, kun varsinainen laajentumisselvitys käynnistyy ja viedään päätökseen.

Ratkaisun aika on nyt

Fölin laajenemisesta tehdynesiselvityksen suuntaviivoja esittelivät kaupunginhallitukselle Turun kaupungin joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte ja suunnittelija Oona Mikkonen . Samalla saatiin esimakua tulevasta jatkoselvityksestä, jossa ajatuksena on, että uusilla kunnilla olisi vuoden 2021 kuluessa mahdollisuus tehdä ja mielellään myös lukita päätös siitä, haluavatko ne liittyä Föli-kuntien joukkoon.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää mahdollisista uusista Föli-kunnista vuoden 2022 aikana. Liikenne voisi näillä näkymin alkaa vuonna 2024.

Pian alkavassa jatkoselvityksessä tullaan paneutumaan kuntakohtaisesti Föli-liikenteen kustannusten ja tulojen jakautumiseen. Samalla arvioidaan liikenteen järjestämisen resurssitarpeita ja liittymisen elinkeinovaikutuksia. Tavoitteena on myös saada alustavia suunnitelmia kuntien sisäisten linjojen ja seutulinjojen reitistöstä. Joko nykyisen kaavan mukaisina tai kunnan tarpeiden mukaisiksi muokattuina.

Kunnat päättävät liikenteestä itse

Fölissä kukin kunta päättää itse oman kunnan sisäisestä liikenteestä. Seudullinen joukkoliikennelautakunta noudattaa kyseistä päätöstä.

Jos Paimio liittyy Föliin, muuttuvat linjat 703-709 todennäköisesti kokonaan Fölin seutulinjoiksi, ja linja 702 tulee luultavasti olemaan nousukorvauslinjana Paimioon asti.

Linjat PA1–PA4 jäänevät Paimiolle, mutta tulevat osaksi Fölin lippujärjestelmää

Vaikka asiakkaan kannalta ei ole väliä, missä Föli-lippuaan käyttää, niin taustalla on kuitenkin erittäin tarkka kirjanpito kuntien Föli-menoista ja -tuloista. Kunkin vuoden tulosta ennustetaan kuntakohtaisesti kolmesti vuodessa.

Föli-jäsenyydestä aiheutuu jäsenkunnille seuraavia kustannuksia:

Liittymiskustannus eli osuus maksu- ja informaatiojärjestelmän hankintahinnasta (kertakustannus liittymisen yhteydessä). Liikennöinnin ostokustannukset. Niin sanotut hallintokustannukset eli kaikki muu paitsi liikennöinti. Vuotuiset investointikustannukset koskien muun muassa maksu- ja infojärjestelmää.

Tulopuolta olisivat kaikki ulkoiset lipputulot sisäisessä liikenteessä ja osuus seudullisten linjojen tuloista. Lisäksi luvassa olisi valtionrahaa ja Kela-tukea.