Kaaharit ja kännikuskit viettivät korona-aikaa tienpäällä

0
Poliisin valvonta ja rikostilastot kertovat vakavaa viestiä siitä, että tien päällä liikenteen väheneminen ei ole lisännyt turvallisuutta, pikemminkin päinvastoin.

PAIMIO

Viime vuosi oli liikenteessä erittäin poikkeuksellinen, sillä liikennemäärät vähenivät dramaattisesti koronapandemian takia.

– Tämä aiheutti haasteita poliisille, koska teillä oli enemmän tilaa, sanoo poliisiylitarkastaja Hannu Kautto Poliisihallituksesta.

– Osa kuljettajista käytti tilaisuutta hyväkseen, ja kovat ylinopeudet lisääntyivät peräti 40 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

Kauton mukaan välinpitämätön kaahailu houkuttelee pauloihinsa erityisesti nuoria miehiä.

Joidenkin kohdalla autoleikit ja keskenkasvuisuus jatkuvat läpi elämän. Oli maantiellä tilaa tai ei.

Esimerkiksi Lounais-Suomessa törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrä kasvoi vuonna 2020 miltei 37 prosenttia. Rattijuopumukset kasvoivat 17 prosentin verran.

Kaiken kaikkiaan liikennerikosten määrä nousi Lounais-Suomessa vuonna 2020 lähes 22 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Huolet maanteillä ovat siis alati samat: kovat ylinopeudet, rattijuopumukset ja nuorten kuljettajien piittaamaton ja holtiton ajokäyttäytyminen.

Valtakunnallisessa tarkastelussa poliisin tietoon tulleiden rattijuopumusten määrä lisääntyi noin kymmenellä prosentilla siitäkin huolimatta, että poliisi luopui isoista puhallusratsioista koronan vuoksi.

Poliisin haaviin jäi viime vuonna 20 335 päihteiden vaikutuksen alaista kuljettajaa, kun edellisvuonna päihtyneitä kuljettajia oli 18 499.

Eniten kasvua – noin kolmanneksen verran – oli niin sanotuissa huumerattijuopumuksissa.

Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli tai loukkaantui vuonna 2020 yhteensä 553 henkilöä. Luvussa on edellisvuoteen verrattuna 13 prosentin suuruinen kasvu.

Liikennerikosten määrä kasvoi koko maassa viime vuonna noin viidenneksellä edellisvuoteen verrattuna. Kokonaismäärä oli 131 247 liikennerikosta.

Maaliskuu oli ainoa kuukausi, jolloin liikennerikoksia kirjattiin kuukausitasolla edellisvuotta vähemmän.

 

Henkirikosten ja niiden yritysten määrä kasvoi valtakunnallisesti

Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä kasvoi koko massa vuonna 2020 noin viidenneksen verran. Hälytystehtävien määrä pysyi kuitenkin ennallaan

Poliisille ilmoitettiin vuonna 2020 yhteensä 537 808 rikoslakirikosta. Määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna lähes 90 800 rikoksen verran. Omaisuusrikosten, huumausainerikosten ja liikennerikosten määrät kasvoivat suunnilleen samaa tahtia.

Sen sijaan kaikkien väkivaltarikosten yhteismäärä laski vajaalla kolmella prosentilla.

Yleisillä paikoilla tapahtuneiden väkivaltarikosten määrä laski yli kymmenellä prosentilla, kun taas yksityisillä paikoilla määrä vastaavasti nousi vajaalla viidellä prosentilla.

 

Henkirikoksia, kotihälytyksiä

Henkirikosten ja niiden yritysten määrä lisääntyi lähes 15 prosenttia.

Poliisin saamien kiireellisten hälytystehtävien määrä (A- ja B-luokan tehtävät) pysyi lähes ennallaan (noin 488 700), mutta kotihälytysten määrä kasvoi yli 26 prosenttia.

Toimintavalmiusaika parani hiukan (A- ja B-luokan tehtävät). Viime vuonna se oli 15 minuuttia, kun edellisenä vuonna aika oli 15,6 minuuttia.

Valmiuslain käyttöönotto ensimmäisen kerran sotien jälkeen edellytti poliisitoiminnalta muutoskykyisyyttä, erityistä joustavuutta ja laajaa resurssien kohdentamista uudelleen. Oma erityislukunsa oli Uudenmaan rajojen sulkeminen koronakeväänä.

Liikkumisrajoitusten sivutuotteena ulkomaan kansalaisten osuus rikoksesta epäillyn asemassa on hieman vähentynyt, etenkin omaisuusrikoksien kohdalla.