Kokoontumisrajoitusten noudattaminen kuuluu sinulle ja minulle

0

Korona-ajan suositukset ja rajoitukset kiristävät ihmisten hermoja yhä enemmän, mutta silti suositusten saati sitten määräysten noudattaminen olisi edelleen tärkeää.

Perjantaina aluehallintovirasto, pelastuslaitos ja poliisi muistuttivat yhdessä koronaan liittyvien viranomaismääräysten tärkeydestä ja velvoittavuudesta. Viranomaiset vetoavat kansalaisiin ja vaativat kaikkia noudattamaan vallitsevia rajoituksia ja ohjeita yhteisen terveyden ja turvallisuuden vuoksi.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa on kielletty kaikki yli kymmenen ja Satakunnassa kaikki yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Aluehallintoviraston määräämät rajoitukset ovat välttämättömiä koronavirusepidemian taltuttamiseksi.

Kun viime viikonvaihteen laturetki Kuhankuonolla sai viranomaisilta kritiikkiä, moni on kokenut se epäreiluksi. Silti tämänkaltaiset tapahtumat ovat tällä hetkellä iso riski, vaikka joku yksittäinen kokisi miten toimivansa turvallisesti.

Kokoontumisiin liittyvien riskien takia Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Varsinais- Suomen pelastuslaitos vetoavatkin järjestöihin, seuroihin ja yrityksiin sekä kansalaisiin. Yhteisen terveyden ja turvallisuuden vuoksi on tärkeää, että kaikki suhtautuisivat vakavasti ja vastuullisesti kokoontumisrajoituksiin ja noudattaisivat annettuja viranomaismääräyksiä ja ohjeita.

– Epidemiatilanteen hillitsemiseksi on tärkeää, että jokainen meistä toimii vastuullisesti. Vastuullisella toiminnalla ja määräysten noudattamisella voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne ei pahene. Vaikka rokottaminen on saatu käyntiin, se ei vielä poista tarvetta noudattaa annettuja hygienia- ja turvallisuusohjeita, sanoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Mikael Luukanen .

Kokoontumislaki velvoittaa tekemään ilmoituksen

Tapahtumaturvallisuus on viranomaisyhteistyötä, jossa ovat mukana aluehallintoviraston ja poliisin lisäksi myös paikallinen pelastuslaitos ja sairaanhoitopiiri.

– On koronatilanne tai ei, poliisille on aina tehtävä kokoontumislain mukaiset ilmoitukset. Ilmoitus on tehtävä, jos esimerkiksi tapahtumalla on liikenteellisiä vaikutuksia tai vaikutuksia yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen. Tällöin tarvittaessa asetetaan järjestyksenvalvojia, muistuttaa komisario Harri Aaltonen Lounais-Suomen poliisista.

Poliisi voi käynnistää esitutkinnan rikosvastuun toteutumiseksi silloin, kun tapahtuman järjestäjä ei esimerkiksi jätä pelastuslaitokselle määräajassa tapahtumaan laadittua pelastussuunnitelmaa.

– Pelastussuunnitelma on laadittava aina, kun tapahtumaan odotetaan osallistuvan vähintään 200 henkilöä. Kun tapahtuman pelastussuunnitelma on laadittu, tapahtuman riskit ja ensiapu tulee huomioitua asianmukaisesti. Nämä ovat tapahtuman järjestämisen ja tapahtumaturvallisuuden kannalta erittäin tärkeitä asioita, muistuttaa palotarkastaja Hannu Rantanen Varsinais-Suomen pelastuslaitoksesta.