Paimio ja ELY teettivät selvityksenradan alikulun korkeuden lisäämisestä

0
Rautatien matala alikulku Vistantien ja Sähköyhtiöntien välissä on monessa mielessä ongelmallinen. Parannusta ei liene luvassa ennen kuin Turun ja Helsingin välille kaavaillun kaksoisraiteen kuviot ovat kokonaan selvät. Ja pahimmillaan siihen saattaa kulua aikaa hämmästyttävänkin paljon.

PAIMIO

Junaradan alituksen korottaminen Ala-Vistalla on teknisesti mahdollista. Paimion teknisen toimialan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa teettämä selvitys radan alikulkukäytävän korkeuden kasvattamiseksi näyttää hankkeelle vihreää valoa.

Selvityksen perusteella asiaa edistetään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Paimion tekninen lautakunta sai kaupunginhallitukselta viime vuoden syyskesällä toimeksiannon selvittää mahdollisuus rautatien alikulun korkeuden lisäämiseen Toimeksiannon taustalla oli usean valtuustoryhmän ja valtuutetun yhteinen aloite liikennejärjestelyiden – nimenomaan rautatien alikulun – parantamiseksi Paimiossa.

Paimion tekninen johtaja Juha Saarinen on hyvillään siitä, että hanke on nytkähtänyt liikkeelle, mutta arvioi kuitenkin, että nykyinen tilanne – jossa alikulku on liian matala kaikkein korkeimmille raskaan liikenteen ajoneuvoille – tulee säilymään vielä vuosien ajan.

– Tämänkaltaiset selvitykset eivät vielä ole toteuttamiskelpoisia rakennussuunnitelmia. Ne ovat esivaihe ennen tarvearviointia ja tarkempaa rakennussuunnittelua, joita edistetään jatkossa yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, toppuuttelee Saarinen realistisesti.

Tällä hetkellä yli neljä metriä korkeat autot eivät kykene alittamaan rautatietä Vistantien ja Sähköyhtiöntien välillä.

Alustavassa tarkastelussa on tutkittu mahdollisuutta kasvattaa alikulkukorkeutta laskemalla Vistantien korkeusasemaa. Selvityksen perusteella hanke on teknisesti mahdollista toteuttaa samantyyppisellä ratkaisulla kuin valtuustoaloitteessakin mainittu Kyrön alikulku eli niin sanotulla tukimuuriratkaisulla.

Mikäli Paimiossa päädytään kyseiseen ratkaisuun, jää kevyen liikenteen väylien korkeusasema ajorataa ylemmälle tasolle. Siinä tapauksessa Sahatie, Asematie, Postinkuja ja Tiilitehtaantie pysyisivät nykyisellä korkeustasollaan. Muutoksia katuverkkoon ei tarvittaisi.

Alustavissa laskelmissa suuntaa antava kustannusarvio hankkeelle on noin 430 000 euroa. Selvitys sisältää myös karkean ja ilman kustannusarviota toteutetun tarkastelun mahdollisen kaksoisraiteen vaikutuksesta.