Paimiolla valoisat tilinpäätösnäkymät

0
"Eagle flies high", kuten Amerikoissa tavataan sanoa. Kunnilla on nyt mukavasti rahaa, kun valtionosuuksia on jaettu menoihin nähden avokätisesti. Joskus näin päin Paimiossakin.

PAIMIO

Ennakkoarvio Paimion vuoden 2020 tilinpäätöksestä ei ole perinteiseen tapaan korutonta kertomaa, vaan miltei kaikilta osin mieluisaa luettavaa. Merkittävin tilinpäätöstä kohentava seikka on, että Paimion saamat valtionosuudet kohenivat edellisvuoteen nähden kolmanneksella eli peräti 4,8 miljoonan euron verran.

Vuonna 2020 tuli peräti neljä korona-korotusta. Paimion kohdalla yhteissummaltaan 3,2 miljoonaa euroa.

Kyseisestä summasta peritään kuluvana vuonna takaisin 0,2 miljoonaa euroa niin sanottuna veromenetysten kompensaationa. Se on kuitenkin loppupeleissä pieni murhe.

Samaan aikaan kun valtionosuudet kasvoivat, lisääntyivät myös verotulot. Toimintamenojen kasvu sen sijaan pysyi maltillisena.

Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 351 000 euroa, mikä on paljon, kun otetaan huomioon ”koronahelpotukset” ja maksualennukset.

Tuottoja kertyi mukavasti muun muassa siitä, että Vuoden 2020 aikana myytiin kuusi omakotitonttia ja kolme yritystonttia. Omakotitontteja vuokrattiin 17 kappaletta.

Melkein viiden

millin vuosikate


Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutuksena Paimion kaupungin toiminnan vuosikate päättyneeltä tilivuodelta nousee lähelle viittä miljoonaa euroa. Kohennusta edelliseen vuoteen nähden on peräti 4,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen ylijäämäksi näyttää muodostuvan noin 2,5 miljoonaa euroa.

Eivätkä hyvät uutiset siihen lopu.

Paimion kaupungin korollisten lainojen määrä väheni vuonna 2020 lähes 6,1 milj. eurolla. Lainaa oli vuoden lopussa 54,9 miljoonaa euroa, kun sitä oli vuoden 2020 alussa vielä 60,8 miljoonaa euroa. Nyt lainaa on noin 5 030 euroa asukasta kohden. Vuotta aikaisemmin sitä oli peräti 5 610 euroa/as.

Paimion kaupungin velkataakan kannalta oleellinen seikka on, että Paimion vuoden 2020 nettoinvestoinnit olivat vajaat 1,8 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat yli seitsemän miljoonaa euroa.

Tilinpäätösluvut eivät ole täysin lopulliset, joitakin täydennyksiä tulee vielä.