Kerrostalon korkuinen uusi tekstiilikierrätyshalli luovutettiin Rester Oy:lle – Koneita ja laitteita tulee 22 rekkakuormallista

0
Hallin mittasuhteet

PAIMIO

– Rakennusurakka eteni loppuun saakka todella hienosti. Luovutustilaisuuskin osui tarkalleen sille päivämäärälle, johon oltiin ennakkoon tähdätty, iloitsee Paimion Yrityspuistoon kohonneen uuden tekstiilikierrätyshallin vuokralaiseksi tulevan Rester Oy:n toimitusjohtaja Outi Luukko.

Kiinteistöjen kehittämisyhtiö Valentia Oy:n rakennuttama ja Lehto Group Oyj:n rakentama halli luovutettiin Resterille viime perjantaina pienimuotoisen tilaisuuden merkeissä. Edellä mainittujen osapuolten edustajien ohella tilaisuuteen osallistuivat muun muassa Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki ja Paimion elinkeinojohtaja Mika Ingi.

Varsinaisessa rakentamisessa kaupunki on ollut osallisena vain rakennusvalvonnan kautta, mutta Vistan moottoritieliittymän lähiympäristön – johon kuuluvat muun muassa Valentian omistuksessa oleva Yrityspuiston alue ja kaupungin pääosin omistama Yks`Ykkösen yritysalue – markkinoiminen ja kehittäminen on kaupungin elinkeinotoimen tärkeää työsarkaa.

Uusi halli on kaksiosainen ja siihen tulee kaksi tuotantolinjaa. Toista linjastoa operoi tahollaan yksityisen puolen yritys Rester Oy ja toista julkisen puolen toimija Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH). Rester hankkii jalostettavan poistotekstiili-aineksen pääosin yrityksiltä. LSJH puolestaan jalostaa ja kierrättää kotitalouksista kertynyttä tekstiilijätettä.

Uusi halli on pinta-alaltaan 3 050 neliömetriä, ja kuutioita on pinta-alaan nähden yli kymmenkertainen määrä, sillä halli on korkeudeltaan peräti 12 metriä.

 

Modernit, superlaadukkaat laitteet

Kone- ja laitetoimitukset uuteen halliin alkavat viikolla kaksitoista. Molempien linjojen laitteistot toimittaa alan maailmanlaajuinen markkinajohtaja, ranskalainen Laroche. Koneet tulevat Resterin omistukseen.

– Kyseiset laitteet ovat erittäin moderneja ja superlaadukkaita. Kumpikin linjasto käsittää tavaraa 11 rekkakuorman verran, Luukko kertoo.

Toisin kuin voisi kuvitella, tekstiilikierrätyksen perustekniikka ei ole uutta. Suomessakin on kierrätetty kuitua jo 40-luvun pulavuosina. Silloin ensisijaisena syynä kierrätykseen oli materiaalipula, nyt kannetaan huolta ympäristöstä.

Koneiden asentaminen ja säätäminen täyteen käyttövalmiuteen vie valmistajan mukaan noin kolme kuukautta.

– Uskoisin, että kesä-heinäkuussa on jo päästy täyteen työrutiiniin, Outi Luukko arvioi.

Parhaillaan on alkamassa linjalla toimivien henkilöiden rekrytointi. Kummallakin linjastolla tulee työskentelemään yhtä työvuoroa kohden kolme työntekijää ja laatupäällikkö. Nähtäväksi jää, tullaanko työtä myöhemmin tekemään pääsääntöisesti, yhdessä, kahdessa vai kolmessa vuorossa.

Luukko kertoo, että Paimiossa alkavaa kierrätystä kohtaan on ilmennyt paljon myös kansainvälistä kiinnostusta.

– On innostavaa olla edelläkävijä tekstiiliteollisuuden muutosprosessissa. Päämäärämme on taata kierrätettävän kuidun korkea laatu ja optimoida materiaali sellaiseksi, että se täyttää vaativienkin asiakkaiden tarpeet.

 

Outi Luukko.

Vihreä HUB vie kohti kansainvälisyyttä

Tekstiiliteollisuus on valtava maailmanlaajuinen ympäristökuormittaja, ja uusia pysyviä ratkaisuja tarvitaan tekstiilikierrätyksen kaikilla osa-alueilla.

Nykyinen raaka-ainetarjonta ei kata kuitujen kasvavaa ja uudenlaista kysyntää. Samaan aikaan miljoonia tonneja tekstiilijätettä poltetaan tai kuskataan kaatopaikoille.

Näistä lähtökohdista Business Finland julkisti helmikuun puolessavälissä kansainvälisen tiedotteen koskien uusia pohjoismaisia tekstiilien kierrätyshankkeita ja -innovaatioita.

”Suomen johdolla tehdään vallankumousta kohti kansainvälisen tekstiiliteollisuuden uusia bisnesmalleja ja ympäristöä säästäviä materiaaleja”, toteaa Business Finland englanninkielisessä tiedotteessaan.

Laajaan kansainväliseen jakeluun lähteneessä tiedotteessa kerrotaan, että Rester ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy avaavat Paimiossa jalostuslaitoksen, joka jalostaa loppuun käytetyistä tekstiileistä raaka-ainekuitua, jota voidaan käyttää uusiotuotteisiin. Samalla todetaan, että Paimion jalostuslaitos tulee olemaan yksi suurimmista tekstiilikierrätyksen yksiköistä Pohjois-Euroopassa.

Lisäksi ennakoidaan, että Paimioon syntyy tekstiilikierrätyksen laaja alueellinen keskittymä.

”Laitoksen kaksi tuotantolinjaa tulevat prosessoimaan kotitalouksien ja yritysten käytöstä poistuneita tekstiilejä vuosittain enimmillään jopa 12 000 tonnia. Tulevaisuudessa kapasiteetti saattaa mahdollisesti jopa kaksinkertaistua.”

– Visionamme on luoda Paimioon usean toimijan eko-keskittymä ja vihreä HUB (”eco-community, Green Field Hub”), kertoo Resterin Outi Luukko.

Luukon mukaan tiedote sisältöineen on saanut laajaa kansainvälistä näkyvyyttä ja mediahuomiota.

– Me Resterissä uskomme, että tämä markkina tulee melko lailla räjähtämään sekä Suomessa että maailmalla, hän sanoo.

Alan johtavia suomalaisia asiantuntijoita ja toimijoita ovat tällä hetkellä helsinkiläinen Rester, espoolaiset NordShield ja Infinited Fiber, lohjalainen Emmy sekä jyväskyläläinen Spinnova.