Kiinteiden jätteiden kuljetuksiin ei tule muutosta Peimarin kunnissa – Pitkä taisto toistaiseksi tauonnut, mutta uusi jätelaki on vielä kysymysmerkki

0

PAIMIO-SAUVO-KAARINA

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti viime torstaina, että Peimarin kuntien ja kahdeksan muun varsinaissuomalaisen kunnan kiinteiden jätteiden kuljettamisessa pysytään nykyisessä kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Päätös syntyi tiukan äänestyksen jälkeen.

Turkulaisilla ei yhteistä kantaa

Jätehuoltolautakunnan esittelijän valvontajohtaja Leena Salmelaisen esitys lautakunnalle oli, että kiinteiden jätteiden kuljetuksessa siirryttäisiin nykyisestä sopimusperusteisesta jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vaiheittain vuosina 2024–2030.

Kokoomuksen Lauri Havia teki vastaehdotuksen, jolle Salmelaisen pohjaesitys hävisi äänestyksessä luvuin 8–7.

Lautakunta päätti Havian esityksen mukaisesti, että pysytään nykyisen mallin mukaisessa jätteenkuljetuksessa niin, että kiinteistönhaltijat voivat jatkossakin pääsääntöisesti päättää itse kiinteistönsä jätteidenkuljetuksesta. Salolaisen Havian esitystä kannatti auralainen Jouko Vähä-Rahka (kesk.)

Äänestyksessä Havian esityksen kannalle asettuivat Vähä-Rahkan ja Havian itsensä lisäksi turkulainen Joonas Kallio (kok.), ruskolainen Jari Kivelä (ps.), Anna-Kaisa Kälviäinen (kok.), raisiolainen Harri Seikola (kok.), salolainen Timo Tammi (sd.) ja maskulainen Taito Ylhäinen (ps.).

Esittelijä Salmelaisen pohjaehdotuksen kannalla olivat turkulainen Pia Jormakka (sd.), turkulainen Niina Ratilainen (vihr.), kaarinalainen Hannu Rautanen (vihr.), turkulainen Arto Salminen (sd.), turkulainen Sonja Salovius-Laurén (RKP), turkulainen Jari Suominen (vas.) ja paimiolainen Nanna Tuovinen (vas.).

Melkein ikuisuusasia

Lauri Havia perusteli äänestyksen voittanutta ehdotustaan toteamalla muun muassa, että “lähes kaikki toimialueen kuntien, asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen antamat lausunnot viimeisimmällä ja sitä edeltävillä kuulemiskierroksilla ovat tukeneet kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta”.

Kiinteiden jätteiden kuljettaminen oli Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan agendalla jo runsas kuukausi sitten eli 18. helmikuuta. Silloin lautakunta päätti jättää asian pöydälle. Pöydällepanoa ehdotti tuolloin Jouko Vähä-Rahka Lauri Havian kannattamana.

Lisäksi aikaisemmilta vuosilta on muistissa runsaasti asiaa koskevia päätöksiä, valituksia ja uusia päätöksiä. Jätehuollon saralla nimenomaan kuljetusasioiden ympärille tuntuu kietoutuvan isoja poliittisia intohimoja. Varsinaiselta loanheitolta on kuitenkin toistaiseksi vältytty.

Nykyisen mallin mukainen jätteenkuljetus jatkuu kiinteiden jätteiden osalta paitsi Paimiossa, Kaarinassa ja Sauvossa myös Turun, Salon, Liedon, Marttilan, Auran, kanta-Paraisten, Pöytyän ja kanta-Ruskon alueilla.

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusten osalta on päätetty siirtyä kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen. Asiasta on tuore lainvoimainen päätös.