Leader-rahaa jaossa 3,7 miljoonaa

0

EU-RAHOITUS Varsinais-Suomen viisi eri Leader-ryhmää voi tarjota tämän ja ensi vuoden aikana miljoonia eu- rahoitusta maaseudun kehittämiseen, esimerkiksi yritysten investointeihin ja yhdistysten yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin. Vuosina 2021–2022 jaettavissa on yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Haku on auki, ja ensimmäisiä päätöksiä aletaan tehdä huhtikuussa.

Varsinais-Suomessa on viisi Leader-ryhmää: Turun seudulla toimiva Varsin Hyvä, Salon seudulla toimiva Ykkösakseli, saaristossa toimiva I samma båt – Samassa veneessä, Vakka-Suomessa toimiva Ravakka ja Loimaan seudulla toimiva Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit. Ryhmät rahoittavat monipuolisesti elinkeinojen, palvelujen ja kylien kehittämistä omilla maaseutualueillaan. Varsin Hyvän kautta jaossa suoraan tälle seudulle on 700 000 euroa.

Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Siksi myös rahoituspäätökset tehdään paikallisesti Leader-ryhmien hallituksissa, joissa on edustajia kunkin alueen julkisesta sektorista, yhdistyksistä ja asukkaista.

Koko maassa toimii kaikkiaan 54 Leader-ryhmää. Ryhmillä on yhteensä jaettavissa 69,4 miljoonaa euroa vuosina 2021–2022. Rahoituskehyksestä EU:n maaseuturahaston osuus on 42 %, valtion osuus 38 % ja kuntien osuus 20 %. Maaseuturahaston ja valtion osuuden myöntää maa- ja metsätalousministeriö. Ryhmillä on lisäksi erikseen toimintaraha, jonka turvin muun muassa tarjotaan neuvontaa ja apua hakemusten tekemiseen.

Leader-ryhmien lisäksi myös Ely-keskukset myöntävät tukea maaseudun kehittämiseen. Sekä Ely-keskusten että Leader-ryhmien myöntämiä maaseuturahaston hanke- ja yritystukia haetaan sähköisesti HYRRÄ-palvelun kautta. Tukea ei myönnetä yrityksen tai yhdistyksen toiminnan ylläpitämiseen, vaan ennen kaikkea uuden toiminnan kehittämiseen, esimerkiksi investointeihin, joilla on kerrannaisvaikutuksia koko alueen hyödyksi.

Esimerkkejä toteutuneista hankkeista ja tietoa maaseuturahoituksesta Varsinais-Suomessa: www.haloomaaseutu.fi

Onko yhdistyksellä suunnitteilla jotain, mikä kaipaa rahaa?


Leader Varsin Hyvän kautta on mahdollista hakea rahoitusta eri yhdistysten pienille investoinneille. Rahoitus tulee HobbyLeader -hankkeesta, jonka tavoitteena on kehittää paikallisia harrastusmahdollisuuksia.

Tuen hakijana voi toimia Leader Varsin Hyvän alueella https://www.varsinhyva.fi/yhdistys/toiminta-alue/ toimiva rekisteröity yhdistys.

Hankkeesta myönnetään tukea yhteensä 42 500 euroa. Jos toteutetaan kiinteitä rakennelmia, kohteen pitää olla hakijan omistuksessa, tai siitä pitää olla pitkä vuokrasopimus. Yksittäisen toimenpiteen kokonaiskustannusarvion tulee olla 1 000 -5 000 euroa, ja toimenpiteille myönnetään 75 % tuki. Omarahoitusosuus voi koostua kokonaisuudessaan talkootyöstä.

Hankerahoitusta voi hakea esimerkiksi siihen, jos parantaa harrastustilojen- ja paikkojen toiminnallisuutta ja käyttöä, hankii yhteiskäyttöön harrastusvälineitä tai edistää kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia.