Lietteenkuljetus kuntavetoiseksi: LSJH järjestää ja kilpailuttaa

0

PAIMIO-SAUVO-KAARINA Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusten kilpailuttaminen kunnan eli Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämänä on saanut Varsinais-Suomessa lopullisen sinetin.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tekemä päätös kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen siirtymisestä sai lainvoiman, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi asiasta tehdyn valituslupahakemuksen.

Lietteenkuljetukset siirtyvät Lounais-Suomen Jätehuollon vastuulle vuosien 2021–2026 aikana. Käytännössä se merkitsee, että jatkossa sako- ja umpikaivolietteen kuljetukset kilpailuttaa kiinteistönhaltijoiden puolesta kuntien omistama LSJH.

Ensimmäiset päätöksenmukaiset lietteenkuljetusurakat käynnistyvät huhtikuun alussa, kun lietekaivoja aletaan tyhjentää LSJH:n toimesta Paraisten alueen Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla. Seuraavat lietekuljetuskilpailutukset LSJH julkaisee tämän vuoden syksyllä.

– Tällä hetkellä suunnittelutyö on käynnissä, ja urakka-alueita optimoidaan niin, että ne sopivat kaiken kokoisille yrityksille. Tarjouspyynnön julkaisua edeltävät urakoitsijoiden kanssa käytävät markkinavuoropuhelut. Nyt voimme edetä suuremmalla vaihteella ja jatkaa lietehuollon kehittämistä asukkaiden ja ympäristön hyväksi, LSJH:n asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta sanoo.

LSJH jatkaa aloittamaansa lietekaivojen kokonaismäärän kartoittamista. Kilpailutusten perustaksi tulevat lietekaivoselvitykset ovat nyt loppusuoralla. Lietekaivokyselyt on lähetetty Turkua ja Saloa lukuun ottamatta kaikkiin LSJH:n omistajakuntien kiinteistöihin, jotka eivät kuulu viemäriverkoston piiriin.

Kirjeitä on lähetetty kaikkiaan 32 400 kappaletta. Vastausprosentissa on kuitenkin parantamisen varaa, sillä vain noin puolet lietekyselyn saaneista on vastannut siihen.

Huhta muistuttaa kyselyyn vastaamisen olevan tärkeää, sillä lietekaivoselvityksiä käytetään kilpailutusten perustana.

– Mitä useampi kiinteistö vastaa kyselyyn, sen parempi kilpailutus saadaan aikaiseksi. Asukkaat voivat siis itse vaikuttaa kilpailutuksen lopputulokseen. Jos kyselyn on saanut, mutta ei vielä ole ilmoittanut tietojaan, se pitäisi tehdä viimeistään nyt.

Viemäriverkoston ulkopuolisille kiinteistöille postitettavan lietekaivokyselyn saavat pian myös turkulaiset ja salolaiset.