Lisäkiristys tuli Varsinais-Suomeen: Liikunta- ja harrastuspaikat kokonaan kiinni

0

Lounais-Suomen aluehallintoviraston (Avin) uusi päätös sulkee kokonaan yleisön käytössä olevat urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystilat torstaista alkaen. Päätös koskee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntia ajalla 1.–14.4.2021.

Avi tiedotti asiasta keskiviikkona illansuussa.

Päätös on tehty eduskunnan 28.3.2021 hyväksymän tartuntatautilain pykälän 58 g muutoksen pohjalta. Lakimuutoksessa poistettiin mahdollisuus pitää avoinna enintään kymmenen asiakkaan käytössä olevia tiloja. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että myös pienten asiakasmäärien (kuten alle 10 henkilön) liikunta- ja virkistyskäytössä olevat tilat on suljettava.

Määräyksen mukaan kaikki julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat pitää sulkea. Täyssulku koskee:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Ainoina poikkeuksina tilojen käytöstä ovat vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattu harrastustoiminta, lakisääteisten palveluiden toteuttaminen, ammattiurheilu sekä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluva toiminta.

Myös näissä tapauksissa tilojen käytössä on huomioitava tartuntatautilain mukaiset velvoitteet turvaetäisyyksistä, hygieniajärjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta tartuntojen ehkäisemiseksi, kertoo Avi.

 

TILOJEN sulkeminen on Avin mukaan viimesijainen keino, jota käytetään tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä epidemian leviämistä voida lievemmin keinoin ja rajoituksin estää.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella pysynyt korkeana ja ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 245. Riski uusien tartuntojen leviämiseen on edelleen koholla ja alueella on uhka sairaanhoidon ylikuormittumisesta.

Lain mukaan aluehallintovirasto voi tehdä päätöksen enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan. Lounais-Suomen aluehallintoviraston tekemät uudet, tartuntatautilain pykäliä 58 d ja 58 g koskevat päätökset kumoavat aiemmat 5.4. asti voimassa olevat päätökset.

 

Lisäksi 1.4. alkaen voimaan tulevat päätökset, jotka koskevat kunnan velvoitetta järjestää rajanylityspaikoilla terveystarkastukset ja toimijoiden velvollisuutta varmistaa ettei asiakastiloissa synny lähikontakteja.

Lähikontaktien välttämistä koskeva päätös velvoittaa alueen toimijat varmistamaan, että niiden tiloissa on mahdollista välttää lähikontaktit. Päätös koskee näiden toimijoiden asiakkaiden tai osallistujien toimintaan käytettäviä tiloja, kuten kauppoja ja asiakaspalvelutiloja. Päätös velvoittaa seuraavia julkisia ja yksityisiä toimijoita:

 • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • uskonnolliset yhdyskunnat
 • julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös perustuu tartuntatautilain uudistettuun pykälään 58 d, ja se on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa 1.-30.4. Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Suunnitelma on Avin määräyksen mukaan pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen.