Oppivelvollisuusikä nousee, toisen asteen opinnot tulevat maksuttomiksi

0
Jatkossa oppimateriaalit ovat aiempaa useammin sähköisessä muodossa. Toisen asteen maksuttomuuteen sisältyy lukiossa tarvittava kannettava tietokone. Kuvituskuva.

PAIMIO

Yhteishaku lukioihin ja ammattikouluihin käynnistyi viime tiistaina ja jatkuu 23.3. saakka. Paimiossa peruskoulunsa päättävistä noin puolet on perinteisesti hakenut ammatilliseen koulutukseen ja puolet lukiokoulutukseen.

Paimion lukiossa on nyt alkavassa yhteishaussa 85 aloituspaikkaa. Perusopetuksen lukuaineiden keskiarvoraja on 7.0.

Rehtori Olli-Pekka Lehtonen kertoo, että Paimion lukion lisäksi Turun lukioiden erityislinjoille hakeutuu vuosittain kymmenkunta paimiolaista opiskelijaa.

– Lähilukion ehdoton kilpailuvaltti on laajan opintojen tarjonnan, hyvien tulosten ja terveellisen koulurakennuksen lisäksi muita lukiota lyhyemmät koulupäivät. Lukio on edelleen vaativa opiskelupaikka, ja jaksojärjestelmästä sekä tuntikiertokaaviosta johtuen Paimion lukiossa koulupäivät päättyvät pääosin kello 14.10.

– Näin opiskelijoille jää hyvin aikaa tehdä läksyt ja myös harrastaa iltaisin. Monessa lukiossa päivä päättyy neljältä, ja jos matkoihin menee aikaa, voi koulunkäynnistä tulla raskasta.

Oppivelvollinen 18-vuotiaaksi asti

Tänä vuonna tulee voimaan useampi iso koulutusuudistus: oppivelvollisuusikä pitenee 18 vuoteen, toisen asteen maksuttomuus astuu voimaan ja lukiossa tulee käyttöön uusi opetussuunnitelma.

Oppivelvollisuusiän nostaminen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle tähtäävät koulutustason ja työllisyysasteen nostamiseen. Pelkkä perusopetus ei takaa riittävästi osaamista tulevaisuuden työelämän haasteisiin.

Jatkossa oppivelvollisuus päättyy joko 18 ikävuoteen tai toisen asteen tutkinnon suorittamiseen.

Lehtonen kertoo, että Paimiossa käytännössä kaikki peruskoulun päättäneet ovat tähänkin saakka hakeutuneet toisen asteen oppilaitoksiin.

– Jo vuosia yli 90 prosenttia hakijoista on päässyt ensisijaiseen hakukohteeseensa.

Nyt koulutuksen järjestäjälle tulee velvollisuus seurata oppivelvollisuuden edistymistä toisella asteella sekä tarvittaessa ilmoittaa alaikäisen huoltajalle, jos oppivelvollisuuden suorittaminen ei etene.

Mikäli oppivelvollisuusikäinen on aikeissa keskeyttää koulutuksensa, niin koulutuksen järjestäjälle tulee velvollisuus – yhdessä huoltajan kanssa – ohjata oppivelvollinen toiseen oppilaitokseen tai tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Huoltajalla säilyy vastuu oppivelvollisuuden suorittamisesta.

Lukioiden uusi opetussuunnitelma

Lehtonen kertoo, että syksyllä käyttöön otettava lukioiden uusi opetussuunnitelma pitää perusasiat entisellään.

– Lukio on edelleen lähtökohtaisesti kolmivuotinen koulutus, ja pakollisten sekä valinnaisten opintojen suhde pysyy ennallaan. Opintojen laajuuden mittarina siirrytään kursseista opintopisteisiin. Moduuleista muodostetaan paikallisia opintojaksoja, Lehtonen kertoo.

Uudistuksessa tulee opiskelijoille lisää opinto-ohjausta. Kaikille opiskelijoille laaditaan ensi syksynä oma kirjallinen opintosuunnitelma, jota tarvittaessa täydennetään.

– Lisäksi opiskelijoille tulee oikeus saada tarvittaessa erityisopetusta, jota olemme jo pari lukuvuotta tarjonneetkin opiskelijoille. Ensi lukuvuonna lisäämme laaja-alaisen erityisopetuksen resurssia entisestään.

– Uudistuksessa painotetaan myös kansainvälisyyttä sekä työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä, näitä toteutamme jo nyt laajasti. Myös opintojen tarjonta pysyy meillä laajempana kuin monella lähiseudun suuremmalla lukiolla.

Maksuttomuuteen kuuluvat opetus, ruoka, tietokone ja oppimateriaalit

– Toisen asteen maksuttomuus on iso uudistus, joka tapahtuu valtavan nopeassa aikataulussa, Olli-Pekka Lehtonen sanoo.

Toisen asteen maksuttomuus koskee kaikkia niitä, jotka ovat oppivelvollisia 1.1.2021. Maksuttomuuteen kuuluvat opetuksen ja ruokailun lisäksi kaikki oppimateriaalit, lukiossa tarvittava kannettava tietokone ja viisi ylioppilaskoetta.

Uudistuksen myötä Kelan koulumatkatuen omavastuu poistuu, ja matkaraja putoaa seitsemään kilometriin. Kunnille tai koulutuksen järjestäjille ei kuitenkaan tule velvollisuutta koulukuljetusten järjestämiseen toisen asteen oppilaille.

– Paimion lukion aikataulut on laadittu niin, että sauvolaiset opiskelijat pystyvät edelleen käyttämään Sauvon sisäisiä perusopetuksen kuljetuksia valtaosassa koulupäiviä, Lehtonen kertoo.

Opiskelijalle maksuttomuus on hyvä asia, mutta haasteena toisen asteen maksuttomuudessa on kustannusten jääminen pääosin kuntien maksettaviksi.

Lehtonen kertoo, että jatkossa oppimateriaalit ovat aiempaa useammin sähköisessä muodossa.

Kannettavat tietokoneet on jo tilattu tuleville lukiolaisille.

– Paimion kaupunki onnistui viimeksi hyvin tietokoneiden kilpailutuksessa ja tästä syystä me pystymme tarjoamaan tuleville lukiolaisille hyvälaatuisen läppärin full hd -näytöllä.

– Olemme kehittämässä ensi syksynä lukion aloittaville uutta lukio-opintoihin orientoivaa opintojaksoa heti lukion alkuun helpottamaan siirtymistä toiselle asteelle. Lähiviikkoina saamme myös koulun tiloihin päivitystä, kun uusi auditorio ja opiskelijoiden tila valmistuvat.

Paimion abit ovat jääneet lukulomalle valmistautumaan maaliskuussa oleviin ylioppilaskirjoituksiin. Heille on suositeltu kahden viikon omaehtoista karanteenia ennen kirjoituksia.