Paimion ja Turun välin bussisopimus jatkuu

0
Paimion ja Turun välin bussivuorot kulkevat nykyisellään kesään -24 asti.

PAIMIO Paimion kaupunki käyttää ajalla 1.7.2022 – 30.6.2024 optiota koskien Paimion ja Turun välisen bussiliikenteen liikennöintisopimusta. Muita sopijapuolia ovat ELY ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.

Liikenteenharjoittaja LS-Liikennelinjat Oy on ilmoittanut olevansa Paimion ja muiden toimijoiden tavoin kiinnostunut optiosta.

Tällä hetkellä on vielä käynnissä bussilinjojen 703-709 ja P1-P4 varsinainen sopimuskausi, joka päättyy kesällä -22. Nyt se siis jatkuu vuoden 2024 kesäkuun loppuun.

Päätös käyttää optioita ei vaikuta vireillä olevaan Föli-selvitykseen.

Option käyttö ei myöskään vaikeuta tai hidasta mahdollista päätöstä Paimion liittymisestä Föliin.

Jos Paimio siirtyisi Föliin jo ennen option päättymistä, siirtyisi sopimus sellaisenaan uudelle viranomaiselle. Paimion sopimus on bruttomallinen, joten se mahdollistaa liikenne- ja hintamuutokset, jos niin halutaan.

Vuonna 2020 tehdyssä Fölin uusia jäsenkuntia koskevassa kevytselvityksessä todetaan, että Paimion liikenne voisi siirtyä osaksi Föli-liikennettä sopivasti juuri kesän 2024 aikana.