Paimiontien kevytväylän rakentaminen alkaa kesällä – Ministeriö hyväksyi väyläsuunnitelman

0
Tammisillan päässä uusi kevyen liikenteen väylä ulottuu Tannisten leipomon liittymään saakka. Siitä eteenpäin on kevytväylää jo entuudestaan.

PAIMIO

Paimiontien kevytväylästä tulee vihdoinkin totta. Liikenne- ja viestintävirasto on hyväksynyt Paimiontien kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman.

Suunnitelma käsittää erillisen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisen maantielle 2340 noin 3 400 metrin matkalle välillä Paimion keskusta–Tammisillan ABC.

Väylä on tarkoitus toteuttaa jo kuluvan vuoden aikana.

Kevyen liikenteen väylän rakennuttajana on Paimion kaupunki, ja hanke sisältyy kaupungin kuluvan vuoden talousarvioon.

– Ajatuksena on, että urakoitsija valitaan toukokuussa ja että rakentaminen alkaa kesäkuussa, kertoo projektipäällikkö Timo Bäcklund Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Väylä valmistunee vuoden loppuun mennessä, ellei pakkastalvi ala Varsinais-Suomessa jo varhain syksyllä.

Hankkeen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 957 000 euroa. Paimion kaupunki osallistuu kustannuksiin 468 000 eurolla. ELY:n osuus on 489 000 euroa.

Väylä toteutetaan kokonaisuudessaan Paimiontien eteläpuolelle. Alikulkua ei näin ollen tarvita.

Paimiostakin “viihtyisä jalankulku- ja pyöräkaupunki”

Sukselantien liittymän paikkeille tehdään keskisaarekkeellinen suojatieylitys ja rakennetaan noin 70 metriä uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää rautatien alikulun suuntaan.

Paimiontien varressa olevat linja-autopysäkit pysyvät nykyisillä paikoillaan. Niiden siirtämisestä on kuntalaispalautteen perusteella luovuttu.

Paimiontien rinnalla kohti Tammisiltaa kulkevan kevytväylän kokonaisleveys tulee olemaan 3,50 metriä. Maantien ja kevytväylän väliin jää niin sanottu välikaista, leveydeltään 5–9 metriä.

Suoja-alue – jonka maankäyttöön kohdistuu rajoituksia – ulottuu 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta.

Yksityisten teiden liittymät maantielle 2340 (Paimiontie) on päätetty säilyttää nykyisillä paikoillaan. Päätös ei koske maatalousliittymiä, jotka on merkitty suunnitelmaan ohjeellisina.

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2020 mukaisesti suunnitelma toteuttaa kehittämisteemaa ”Viihtyisä jalankulku- ja pyöräkaupunki”

Paimiontien kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman kuulutus on nähtävillä 5.3.2021–12.4.2021 välisen ajan.

Paimiontien liikennemäärä on viimeisimpien mittausten mukaan noin 5 500 ajoneuvoa vuorokautta kohden.

Näkemiin, koivukuja

Paimiontien vartta vuosikymmenien ajan komistanut koivukuja joudutaan kaatamaan tien eteläpuolelta.

Vaikka osa koivuista jääkin kevytväylän alle, ei koivujen poistamisen syynä ole pelkästään kevytväylän rakentaminen.

– Kyse on myös liikenneturvallisuudesta. Nykykäytännön mukaan puusto pyritään poistamaan ajoradan läheltä, jos suurin sallittu ajonopeus on alueella enemmän kuin 50 kilometriä tunnissa, kertoo ELY:n Timo Bäcklund.

Törmäystilanteessa nykyiset valaisinpylväät katkeavat kuin tulitikut, mutta maahan lujasti juurtunut puu ei käytännössä jousta juuri lainkaan ja on siten erityisen vaarallinen.

– Yhtenä vaihtoehtona pohdittiin suojakaiteita koivujen ja ajoradan väliin, mutta kaiteet olisivat nostaneet hankkeen kustannuksia yli kolmanneksen verran.