Yhä useampi oppii uimaan hallissa

0
Yhä useampi harrastaa uimahallissa myös ohjattua vesiliikuntaa ryhmässä.

PAIMIO-SAUVO-KAARINA Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) tilaaman tutkimuksen mukaan uimahalleilla on yhä tärkeämpi rooli uimaan oppimisessa. Tutkimus kertoo myös, että yhä useampi harrastaa uimahallissa myös vesiliikuntaa.

Parhaiten perinteisessä uimahallissa viihtyvät 65–79-vuotiaat. Nuorimmat ikäryhmät kaipaavat monipuolisempaa allas- ja toimintovalikoimaa, yksityisyydensuojaa tarjoavia ratkaisuja ja vapaampaa suhtautumista uima-asuihin.

SUH:n teettämässä asiakasbarometrissä noin kolmannes kaikista vastaajista (15-79-vuotiaat) ilmoitti oppineensa uimataidon uimahallissa. Edellisessä tutkimuksessa, joka tehtiin vuonna 2016, vain 23 prosenttia vastaajista kertoi oppineensa uimaan hallissa.

Erityisesti nuorimman ikäryhmän (15–24-vuotiaat) kohdalla uimahallin merkitys on huomattava. Heidän kohdallaan hallissa oppimisen osuus on nyt 59 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli 48 prosenttia.

Myös ihmisten uimataidossa näkyy kehitystä. Tällä hetkellä 15–79-vuotiaista vastaajista 77 prosenttia ilmoittaa osaavansa uida pohjoismaisen uimataidon määritelmän mukaan. Neljä vuotta sitten näin ilmoitti 70 prosenttia vastanneista. Sekä nuorimmalla että vanhimmalla ikäryhmällä muutos parempaan on selkeä.

Asiakasbarometrin mukaan yhä useampi harrastaa uintia tai vesiliikuntaa uimahallissa. Vastaajista 54 prosenttia ilmoittaa harrastavansa uintia vähintään kerran vuodessa ja 27 prosenttia vähintään kerran kuukaudessa. Ensimmäisessä asiakasbarometrissa vuonna 2010 vastaavat osuudet olivat 49 prosenttia ja 17 prosenttia.

Erityistä huomiota herättää uimahalleissa harrastettavan vesiliikunnan merkitys vanhemmille ikäryhmille.

– Vesiliikunta voi olla monelle sopivin tai jopa ainoa sopiva liikuntamuoto, sanoo SUH:n tekninen asiantuntija Ilpo Johansson.

– Liikkumattomuus voi koronapandemian aikana aiheuttaa ongelmia arjessa selviämiseen. Nyt olisi hyvä järjestää seniori-ikäisten vesiliikuntaryhmiä, jos uimahallin tilat sen turvallisesti mahdollistavat.