PÄÄKIRJOITUS Työelämä muuttuu, samoin tekijät

0

Työelämä ja suhtautumisemme työhön käy läpi isoa muutosvaihetta. Nuoret sukupolvet kiinnittävät edeltäjiään enemmän huomiota siihen, miten yhdistää työtä ja vapaa-aikaa perhe-elämää ja hyvinvointia tukevalla tavalla. Ahkeruutta ja sitkeää uurastusta korostava puurtaminen on muuttumassa siihen suuntaan, että työn on innostettava, tyydytettävä ja haastettava tekijäänsä. Korona-aika nosti korostetusti esiin aikaan ja paikkaan sitoutumattoman etätyöskentelyn laajat mahdollisuudet.

Työn muutoksia myös tutkitaan ahkerasti, sillä työnteon tavat ja muodot muuttuvat todennäköisesti pysyvästi. Etätyö saattaa kääntää muuntovirtaa maalle tai maaseutumaisempaan ympäristöön ja kiirehtiä tietoliikenneyhteyksien kehittämistä, mutta myös vähentää liikennettä, tyhjentää toimistotiloja ja keskusta-alueiden lounas- ja pysäköintipaikkojen tarvetta.

Lueskelin vapun kynnyksellä erään henkilöstöpalveluyrityksen tuoretta tutkimusta, jonka mukaan ihmisten keskimääräinen kokemus työarjesta ja työpaikan ilmapiiristä on muuttunut korona-aikana positiivisemmaksi. Se selittyy pitkälti sillä, että etätyön lisääntyminen on tuonut työelämään vapautta ja läheisyyttä ja vähentänyt kontrollia. Kun itse voi ainakin joiltain osin hallinnoida ajankäyttöään ja rakentaa työpäiviään joustavasti, työstressi vähenee. Vapauden tunne kannustaa ja auttaa jaksamaan.

Kun työssä on mahdollista onnistua, siitä löytää huumoria ja iloa ja kokemus kasvaa edelleen. Vaikka suorittaminen ja selviytyminen on edelleen tuiki tärkeää, tutkimustulokset nostavat esiin, että kun työssä on positiivinen ote, se parantaa saatuja tuloksiakin.

Toinen keskeinen huomio tuossa tutkimuksessa liittyi siihen, että koronavuoden kuluessa lisääntyneen liikunnan määrä on kasvattanut myös työarjen myönteistä kokemusta. Mitä aktiivisemmin liikkuu, sitä paremmin jaksaa. Liikunnasta saatu fyysinen hyvä olo tukee henkistä jaksamista silloinkin, kun työpaineet ovat kovimmillaan.

Nousevina työilmapiirin kuvaajina tulevat esiin etenkin arvostettu, iloinen ja innostunut, sekä toisaalta myös lannistava, rauhaton ja levoton. Eniten työarkeen kaivataan tällä hetkellä lisää kokemusta siitä, että asiat ovat järjestyksessä tai ainakin järjestymässä Se seikka tietenkin liittyy koronaan, joka on varjostanut ja ankeuttanut kaikkea arkeamme jo toista vuotta.

Keskiviikkona julkaistiin lista maan parhaiksi arvioiduista työpaikoista. Kiinnitin huomiota siihen, mitkä tekijät ovat keulilla, kun työntekijät merkitsevät plussia työpaikalleen: mahdollisuus kehittyä, työkaverit tärkeitä, avoin luottamuksellinen ilmapiiri, työhön vaikuttamismahdollisuus, vastuun ja kiitoksen jakaminen. Toivottavasti työnantaja muistaisi nämä seikat muulloinkin, kuin vain toivottaessaan iloista työn juhlapäivää.

Taina Tukia