Lomautettujen määrä on laskussa ja avoimia työpaikkoja jopa hieman enemmän kuin vuosi sitten – Katso grafiikka korona-ajan kehityksestä

0
Työttömien työnhakijoiden ja te-palveluissa olleiden yhteismäärä Varsinais-Suomessa oli helmikuun lopussa 35 800. Se on 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Arkistokuva: Ari-Matti Ruuska.

Paimion työttömyysaste oli helmikuussa 7,6. Kaikkiaan lähes 400 paimiolaista oli työttömänä.

Ely-keskuksen julkaisemassa Työllisyyskatsauksessa työttömiksi lasketaan myös lomautetut, joita oli Paimiossa 125.

Paimiossa lomautettujen määrä on jälleen pienessä laskussa, mutta alkusyksyn lukuihin (noin sata) on vielä matkaa. Korona-ajan lomautukset olivat silloin matalimmalla tasolla. Viime vuoden huhti-toukokuussa lomautettuja oli lähes 300.

Katso Sauvon, Kaarinan ja muiden lähikuntien tiedot kartasta klikkaamalla kuntaa.

 

PAIMIOSSA oli helmikuussa avoinna 160 työpaikkaa. Se on hieman enemmän kuin vuosi sitten.

Turun seutukunnassa avoimien työpaikkojen määrä oli lähes 5 400, ja sekin on hieman enemmän kuin vuosi sitten.

Helmikuun viimeisenä päivänä avoimia työpaikkoja oli tarjolla Varsinais-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa 6 900 kappaletta eli 4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut maakunnassa 17 100 kappaletta eli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna helmikuun aikana 12 600 kappaletta, joista 6 700 oli uusia, helmikuun aikana avautuneita työpaikkoja.

Uusia työpaikkoja tuli helmikuussa siis tarjolle 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Avoimien työpaikkojen tarkka laatu, eli työn kokoaikaisuus ja kesto, eivät selviä Työllisyyskatsauksen tiedoista.

KORONAPANDEMIAN aikana uusia työpaikkoja on avautunut 6 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin. Vuoden 2020 aikana avautui noin 58 000 työpaikkaa. Kysyntä oli yllättävän vilkasta, vaikka huippuvuodesta 2019 jäätiinkin.

VUODEN 2021 alussa kysynnän vaihtelu alojen välillä on ollut merkittävää Varsinais-Suomessa. Sotealalla osaajien kysyntä on selvästi aktivoitunut, rakentamisessa kysyntä on yhä vireää, samoin monissa palvelualan tehtävissä, kuten kaupan alalla.

JUURI JULKAISTUN Ammattibarometrin mukaan Turun seudulla on pulaa erityisesti lastentarhanopettajista ja sosiaalityön asiantuntijoista. Näillä aloilla työvoimapulan myös arvioidaan kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana.

Turun seudulla myös rakennusinsinöörien, lääkäreiden, erityisopettajien, sairaan- ja terveydenhoitajien, lähihoitajien, ravintola-alan tekijöiden ja esimerkiksi eri rakennusalan osaajien rekrytointitarpeen arvioidaan kasvavan puolen vuoden aikana.

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Ammattien työmarkkinanäkymien arvio tehdään te-toimistoissa.

MAALISKUUSSA työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät yleensä vähenevät. Ely-keskuksen työvoima-asiantuntijat arvioivat, että todennäköisesti tällä kertaa nähdään poikkeama normaalista kehityksestä.

Isot alueelliset erot

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 25 900 työtöntä työnhakijaa.

Vuotta aiemmasta työttömien määrä kasvoi 6 400 henkilöllä eli 33 prosentilla.

Helmikuussa lomautettuja oli maakunnassa 4 800.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,3 prosenttia eli 2,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Korkein työttömyysaste oli Turussa, 14,2.

Pienin työttömyysaste oli Ruskolla 6,1.

Nuorten työttömien määrä väheni helmikuun aikana kaikissa kunnissa. Määrä on kuitenkin yhä suurempi kuin vuotta aiemmin.