Marjaniemi yhdistyksen haltuun, saunaremontti alkamassa

0
Viime kesänä Marjaniemessä nautittiin tynnyrisaunalöylyistä. Tulevana suvena alueella on mahdollista päästä vihtomaan remontoituun saunarakennukseen.

SAUVO

Sauvon kunta on solminut uuden sauvolaisen yhdistyksen kanssa sopimuksen Marjaniemen saunan ja uimarannan hoidosta. Sopimus on ensi vaiheessa kaksivuotinen. Sopimukseen sisältyy kolmen vuoden mittainen optio.

Kunnan sopimuskumppanina aloittaa Marjaniemen toimintayhdistys ry puheenjohtajanaan Mika Rauhala . Yhdistys on perustettu niiden Marjaniemi-aktiivien toimesta, jotka kesällä 2020 toivat Marjaniemeen tynnyrisaunan ja lämmittivät sitä talkoilla muutamana päivänä viikossa.

Ensimmäinen isompi toimenpide Marjaniemessä on huonon kunnon vuoksi käyttökieltoon asetetun saunan kunnostaminen. Sauvon kunnan kuluvan vuoden talousarviossa on 25 000 euron suuruinen määräraha saunarakennuksen kunnostamiseksi.

Kunta on yhteistyössä yhdistyksen kanssa aloittanut saunarakennuksen pesu- ja saunatilojen pintojen purkamisen. Tarkoituksena on, että yhdistyksen jäsenet osallistuvat myös varsinaisiin rakennustöihin.

Marjaniemen saunan arvellaan olevan saunomiskäytössä jo tulevana kesänä. Saunatilat ovat avoinna erikseen ilmoitettavina aikoina, mutta uimaranta on kuntalaisten käytössä koko ajan.

Sauna kolme kertaa viikossa

Toimintayhdistys vastaa saunan ja uimarannan hoidosta ajalla 1.5.–30.9. Koulujen lomakauden aikana sauna on kaikkien sauvolaisten ja lähialueen asukkaiden käytössä kolme kertaa viikossa.

Sopimukseen sisältyy, että yhdistys rakentaa uimarannalle kevytrakenteisen pukukopin ja vastaa alueella olevan käymälän toiminnasta. Käymälän on oltava yleisessä käytössä ainakin silloin kun sauna on lämpimänä ja mielellään muulloinkin.

Yhdistys vastaa myös alueen siivouksesta, nurmikonleikkuusta, grillipuista ja vessan tyhjennyksestä. Se ei kuitenkaan vastaa rannan kunnostuksesta, eikä rannalla tapahtuvasta toiminnasta siivousta lukuun ottamatta.

Yhdistys voi tarjota tiloja omakustannusperiaatteella myös muiden – esimerkiksi sauvolaisten yhdistysten tai yhteisöjen – käyttöön

Kunnan ja yhdistyksen väliseen sopimukseen on kirjattu, että lasten ja nuorten leiriryhmien maksut sovitaan tapauskohtaisesti. Yhdistys ei ole velvollinen järjestämään leiriläisille saunomismahdollisuutta, mutta saunominen on leiriläisillekin toki järjestettävissä.

Uimaranta on edelleen yleinen uimaranta, mutta yhdistyksen velvollisuutena ei ole toimia rannalla uimavalvojana.

Kioski on mahdollinen

Kunta suorittaa ennen uimakauden alkua uimarannan vuosittaisen sukellustarkastuksen ja vastaa kiinteistä rakenteista. Niihin sisältyvät myös lämminvesivaraaja ja kiuas. Lisäksi kunta raivaa vesakot pari kertaa kesässä ja vastaa alueelle johtavan tien kunnossapidosta. Kunnan vastuulle jäävät myös kesän aikana tarvittavat vesinäytteet koskien uimavettä ja hanavettä.

Kunta osallistuu vuosittain kesäkauden kustannuksiin 1 000 eurolla.

Marjaniemen toimintayhdistys voi halutessaan ylläpitää alueella pienimuotoista kioskitoimintaa tai tarjota sitä ulkopuoliselle toimijalle mahdollistaen siten sauvolaisen nuoren työllistymisen kesäksi.

Ajatuksena on, että kaikki pakollisten kulujen jälkeen jäänyt tuotto käytetään Marjaniemen alueen hyväksi. Esimerkiksi kesäkalusteiden ja keinun hankintaan. Yhdistys ei siis tavoittele voittoa.

Kunta huolehtii sopimuksen ulkopuolelle jäävien alueiden siisteydestä ja muun muassa pallokentän kunnossapidosta.

Halusiko Paimio jatkaa vai ei?Marjaniemen ylläpidosta viime vuosiin saakka vastannut taho poistui kuvioista, kun Paimion kaupunki luopui alueen vuokraamisesta alkuvuodesta 2020.

Marjaniemen merenranta-alue oli vuokrattuna Paimion kaupungille 50 vuoden ajan. Samalla alue oli myös sauvolaisten tärkeä virkistys- ja leirialue.

Kuntalaisten muodostama yhdistys on nyt paikkaamassa syntynyttä isoa aukkoa talkoovoimin.

Saunahanke jo 5 vuotta sittenSauvon kunnassa nähdään, ettei Paimion kaupunki ollut enää halukas vuokraamaan aluetta.

Joitakin vuosia sitten Paimio olisi kuitenkin halunnut kovastikin jatkaa 1970-luvun alusta peräisin olevaa vuokrasopimusta. Paimio oli myös halukas toteuttamaan alueelle uuden saunarakennuksen Leader-hankerahan turvin. Kustannuksiltaan noin 85 000 euron suuruinen rakentamishanke oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 syksyllä.

Paimion otettua esille Marjaniemen vuokrasopimuksen jatkamisen alkoi Sauvon kunnan toimielimissä pitkään jatkunut puntarointi alueen mahdollisesta käyttötarkoituksen muutoksesta ja samalla myös myynnistä.

Leader-hankejuna meni menojaan.